Denna sida är uppdaterad 9 april 2024
Dressyrprogram

I shopen kan du köpa programmen snyggt utskrivna på en A4-sida, inplastade och utan reklam.
I shopen finns de även ritade sett från A.

På den här sidan hittar du dressyrprogram i bilder. Välj program i menyn längst ner på sidan.
Hur du tolkar bilderna kan du läsa här. Det finns även en länk nedan.
Det verkar som en del mobiltelefoner inte visar programmen korrekt. De tappar bort bilder och/eller visar bilder i fel ordning. Var uppmärksam på bildnumren när du tittar på programmen i mobiltelefon.
OBS! Nytt sätt att rita övergångar 'mellan' två punkter. P.g.a. att många ryttare varken läser programtexten eller instruktionen om hur man tolkar bilderna och därmed har 'för bråttom' med de övergångar som ska göras mellan två punkter, så har jag ändrat hur jag ritar detta. Nu blir det en bit streckad linje i den gamla gångartens färg, en 'korv' i den nya gångartens färg för att markera att övergången inte har en exakt plats och en bit streckad linje i den nya gångartens färg. Alla program som har övergångar mellan två bokstäver kommer att uppdateras med det nya sättet att rita.
Programmen är skapade för att fungera i Internet Explorer. I andra webläsare kanske det inte fungerar att hålla pekaren över bilden för att få upp texten.

Alla program (som går att rita) finns nedan, utom avdelningsridning som jag inte har för avsikt att rita upp (är redan ritade på förbundets hemsida), och kürprogrammen som ju inte går att rita upp.

Ändrade program 2024:
Nya/ändrade program 2024 är: LC:1, LA:1, LA:5 (tidigare Msv C:1), LA:6 (tidigare Msv C:2), Msv B:1, Msv B:2, Msv B:3, Msv B:4, Msv B:5, Msv A:1, LAP:1, LAP:2 De gamla programmen kommer att ligga kvar nedan tills årsskiftet har passerat.
Uppdatering 2023-12-14 LA:2, LA:4 och Lagprogram för ponnyallsvenskan (LA) har tillkommit på förbundets lista över program som ändras 2024.
Uppdatering 2024-02-28:Jag har blivit uppmärksammad på att även dressyrprogrammen för ryttarmärken har blivit uppdaterade
Uppdatering 2024-04-08: LC:1 och LC:2 har nyss (3 april, verkar vara publicerat 8 april) fått en ny skrivning vad gäller skritten i bed gr 4 och 16 resp bed gr 4. LC:2 har också fått årtalet 2024. Det nya i båda programmen är att de 6 skrittstegen ska fördelas jämnt över medellinjen (som jag hade ritat innan jag fick påpekande att avsaktningen skulle göras vid medellinjen)

Programmen i textformat finns på förbundets hemsida. Och vartefter protokollen tar slut i förbundets shop så publicerar de även protokoll (tyvärr dock ofta med ett tävlingsdatum redan ifyllt)

De program som det står ett '+' efter i menyn nedan går på långa banan, de med '-' efter går på korta banan. De med -? efter saknar angivelse om de går på korta eller långa banan, jag har gissat korta banan när de inte har några 'långa' bokstäver.

Vill du kontakta mig, skicka ett mail.
Självklart kommer jag kontinuerligt att uppdatera programmen så att de som finns här alltid är de officiellt giltiga. De program som förbundet ändrar under året kan jag dock missa, meddela mig gärna om du ser att något program här är äldre än på förbundets hemsida.
De som finns listade här just nu är de som fanns på förbundets hemsida 2023-12-14.

Tolka bilderna
Allmänt intryck
Bokstäverna

Ryttartest inledande klass (4 ryttare) - Uppdaterat 2012

Dressyryttartest I:1 -
Dressyryttartest I:2 -
Dressyryttartest L:1 -
Dressyryttartest L:2 -
Dressyryttartest M:1 -
Dressyryttartest M:2 -

LE:1 2011 -
LE:3 2011 -
LD:1 2011 -
LD:3 2011 -
LD:4 2011 -
Märke I 2024 -
Märke II 2024 -
Märke III 2024 -
LC:1 2024 - OBS! ändring i början av April i bed gr 4 och 16.
LC:2 2024 - OBS! ändring i början av April i bed gr 4 och programmet har då fått årtalet ändrat till 2024.
LB:1 2019 -
LB:2 2016 +
LB:3 2019 + OBS! ändring i bild 8 efter att jag först lade ut programmet.
LA:1 2024 -
LA:2 2024 -
LA:3 2013 +
LA:4 2024 +
LA:5 2024 (tidigare Msv C:1) + ingen ridmässig skillnad, bara ändrad indelning i bedömningsgrupper
LA:6 2024 (tidigare Msv C:2) +
Msv B:1 2024 +
Msv B:2 2024 +
Msv B:3 2024 + ingen ridmässig skillnad, bara ändrad indelning i bedömningsgrupper.
Msv B:4 2024 +
Msv B:5 2024 +
Msv A:1 2024 + ingen ridmässig skillnad, bara ändrad indelning i bedömningsgrupper.
FEI Prix S:t Georges 2023 + Bara ändrade felavdrag (från poängavdrag till procentavdrag)
FEI:s Intermediaire I 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat
Intermediaire I B 2019 +
FEI:s Intermediaire II 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat
FEI:s Intermediaire A 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat
FEI:s Intermediaire B 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat
FEI:s Grand Prix 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat (och det gamla står felaktigt kvar)
FEI:s Grand Prix Special 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat

Dressyrprogram för fyraåriga hästar 2023 -/+ Liten ändring i felavdragen
FEI:s inledande program för 5-åriga hästar 2023 + Jag kan inte se någon ändring
FEI:s inledande program för 6-åriga hästar 2023 + Jag kan inte se någon ändring
FEI:s inledande program för 7-åriga hästar 2023 + Jag kan inte se någon ändring
FEI:s Finalprogram för 5-åriga hästar 2023 + Jag kan inte se någon ändring
FEI:s Finalprogram för 6-åriga hästar 2023 + Jag kan inte se någon ändring
FEI:s Finalprogram för 7-åriga hästar 2023 + Jag kan inte se någon ändring
FEI Grand Prix för unga hästar 2023 + Ändrat allmänt intryck och avdrag

LB för ungponny 2008 +
LA för ungponny 2008 +

LA:P0 2007 (kat B) +
LA:P1 2024 -
LA:P2 2024 -

Mats Mellberg cup P12 (2022) - Ridmässigt exakt samma som LB:1 2019, kommer därför inte att ritas upp separat

Lagtävlansprogram för ponnyallsvenskan 2024 (Lätt A) -
FEI:s Inledande program för ponnyryttare 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat
FEI:s Lagtävlansprogram för ponnyryttare 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat
FEI:s Individuella Mästerskapsprogram för ponnyryttare 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat

FEI:s Inledande program A för children 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat
FEI:s Inledande program B för children 2023 + 'Ge och ta tygeln' ändrat till 'överstrykning. Avdrag för felridning ändrat
FEI:s Lagtävlansprogram för children 2023 + 'Allmänt intryck borttaget (ocn ändrar maxpoängen). Ingen ändring i bilderna

FEI:s Inledande program Msv B (för juniorer) 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat
FEI:s Lagtävlansprogram Msv B (för juniorer) 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat
FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv B (för juniorer) 2023 + Jag kan inte se någon ändring

FEI:s Inledande program Msv A (för Unga Ryttare) 2023)+ Bara avdrag för felridning ändrat
FEI:s Lagprogram för Unga Ryttare (samma som Prix S:t Georges 2023) + Bara avdrag för felridning ändrat

FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv A (för Unga Ryttare) 2023 + Jag kan inte se någon ändring
FEI:s Grand Prix för Unga Ryttare (16-25) 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat

Svenskt fälttävlansprogram för P60, P70 och P80 för ryttare t.o.m. 13 år samt H80 och H90 2023 - Kort bana för ponny. Även startfälttävlan för både ponny och häst. - ingen ändring
Svenskt fälttävlansprogram för P60, P70 och P80 för ryttare t.o.m. 13 år samt H80 och H90 2023 + Lång bana för häst - ingen ändring
Svenskt fälttävlansprogram för P80 för ryttare från 14 år samt P90 (2023) - - ingen ändring
Svenskt fälttävlansprogram för H100 (2023) + - ingen ändring
FEI:s program för enstjärnig fälttävlan CCI* 2022 + Används även för H100-klass - 'Fri skritt' ändrat till 'Mellanskritt på längre tygel'
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(A) 2022 + - 'Fri skritt' ändrat till'Mellanskritt på längre tygel'
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(B) 2022 + Används även för CCIP*. - 'Fri skritt' ändrat till'Mellanskritt på längre tygel'
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI***(A) 2022 + - bara nytt årtal
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI***(B) 2022 + - bara nytt årtal
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(A) 2022 + - bara nytt årtal
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(B) 2022 + - bara nytt årtal

Indelningen är ändrad 2017: gamla grad 1a heter nu grad 1. Grad 1b heter nu grad 2, grad 2 heter nu grad 3, grad 3 heter nu grad 4 och grad 4 heter nu grad 5.
Programmen har fått nya namn 2023. Det är samma program som förut, bara nya namn
Grad 1:
Grand Prix Test B (f.d. FEI Para Equestrian Grad 1 Individual Championship Test) 2017 -
Grand Prix Test A (f.d. FEI Para Equestrian Grad 1 Team Test) 2017 - OBS! det finns konstigheter i det som är upplagt på förbundets sida. Mina bilder stämmer fortfarande med programmet på FEI:s sida
Grad 2:
Grand Prix Test B (f.d. FEI Para Equestrian Grad 2 Individual Championship Test) 2017 -
Grand Prix Test A (f.d. FEI Para Equestrian Grad 2 Team Test) 2017 -
Grad 3:
Grand Prix Test B (f.d. FEI Para Equestrian Grad 3 Individual Championship Test) 2017 -
Grand Prix Test A (f.d. FEI Para Equestrian Grad 3 Team Test) 2017 -
Grad 4:
Grand Prix Test B (f.d. FEI Para Equestrian Grad 4 Individual Championship Test) 2017 +
Grand Prix test A (f.d. FEI Para Equestrian Grad 4 Team Test) 2017 +
Grad 5:
Grand Prix Test B (f.d. FEI Para Equestrian Grad 5 Individual Championship Test) 2017 +
Grand Prix Test A (f.d. FEI Para Equestrian Grad 5 Team Test) 2017 +
Special Olympics Grad C1 Test 1 2022 (skritt) -? Gissat att det är korta banan
Special Olympics Grad BI och BS Test 2 2022 (trav) -? Gissat att det är korta banan
Special Olympics Grad A Test 1 2022 (galopp) -? Gissat att det är korta banan.

WE-Debutant 2015 - justerat 2016 (ingen ändring i bilderna)
WE-LE 2016 - ny bild 11
WE-LD 2018 -
WE-LC 2018 -
WE-LB:1 2018 - ny bild 6
WE-LB:2 2018 -
WE-LA:1 2018 -
WE-LA:2 2018 -
WE-Medelsvår 2018 -

Program som inte längre gäller 2024
LC:1 2015 -
LA:1 2017 -
LA:2 2016 -
LA:4 2019 +
Msv C:1 2018 +
Msv C:2 2018 +
Msv B:1 2022 + ändring i bed gr 9+10, ingen ridmässig skillnad
Msv B:2 2019 +
Msv B:3 2019 +
Msv B:4 2019 +
Msv B:5 2017 +

Msv A:1 2016 +
LA:P1 2004 -
LA:P2 2004 -

Lagtävlansprogram för ponnyallsvenskan 2013 (Lätt A) -
Märke I 2015-
Märke II 2015 -
Märke III 2015 -
LC:1 2024 - Den version som gällde tom början av april (ändrad 3 april, den nya publicerad 8 april)
LC:2 2015 - Gällde tom början av april (ändrad och fått årtal 2024 3 april, den nya publicerad 8 april)

Program som inte längre gäller 2023
FEI Para Equestrian Grad 3 Individual Championship Test 2010 bana 20x40 m -
FEI Para Equestrian Grad 3 Team Test 2010 bana 20x40 m -
FEI Para Equestrian Grad 4 Individual Championship Test 2010 bana 20x40m -
FEI Para Equestrian Grad 4 Team Test 2010 bana 20x40 m -
FEI:s Individuella program B för children 2020 +
FEI:s Inledande program B för children 2020 +
FEI:s program för enstjärnig fälttävlan CCI* 2021 + Programmet ändrades efter att det döptes om till CCI*.
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(A) 2021 +
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(B) 2021 + Används även för CCIP*.
LC:1 2015 -
LC:2 2015 -
WE-LE 2016 -
WE-LB:1 2018 -

Program som inte längre gäller 2022
Msv B:1 2019 +
Märke II - Variant av det gamla märke II, för startfälttävlan (vet inte när det slutade gälla, jag upptäckte ändringen i september 2022)
Special Olympics Grad C (Skritt) 2019 -
Special Olympics Grad BI (Skritt-Trav) 2019 -
Special Olympics Grad A (Skritt-Trav-Galopp) 2019 -