Denna sida är uppdaterad 4 april 2023
Dressyrprogram

I shopen kan du köpa programmen snyggt utskrivna på en A4-sida, inplastade och utan reklam.
I shopen finns de även ritade sett från A.

På den här sidan hittar du dressyrprogram i bilder. Välj program i menyn längst ner på sidan.
Hur du tolkar bilderna kan du läsa här. Det finns även en länk nedan.
Det verkar som en del mobiltelefoner inte visar programmen korrekt. De tappar bort bilder och/eller visar bilder i fel ordning. Var uppmärksam på bildnumren när du tittar på programmen i mobiltelefon.
OBS! Nytt sätt att rita övergångar 'mellan' två punkter. P.g.a. att många ryttare varken läser programtexten eller instruktionen om hur man tolkar bilderna och därmed har 'för bråttom' med de övergångar som ska göras mellan två punkter, så har jag ändrat hur jag ritar detta. Nu blir det en bit streckad linje i den gamla gångartens färg, en 'korv' i den nya gångartens färg för att markera att övergången inte har en exakt plats och en bit streckad linje i den nya gångartens färg. Alla program som har övergångar mellan två bokstäver kommer att uppdateras med det nya sättet att rita.
Programmen är skapade för att fungera i Internet Explorer. I andra webläsare kanske det inte fungerar att hålla pekaren över bilden för att få upp texten.

Ändrade program 2023:
Jag kan inte se att det har kommit några nya program för 2023, däremot har jag nu hittat några program som ändrades eller kom nya under 2022:
FEI:S inledande program för 5 åriga hästar och FEI:s inledande program för 6-åriga hästar har fått ett nytt årtal, 2022, men det enda som ändrats är att indelningen i bedömningsgrupper tagits bort. Troligen för att de inte bedöms i bedömningsgrupper utan allt som en helhet.
Alla tre programmen för Special Olympics har ändrats.
WE har fått ett nytt program som heter Medelsvår A och ska ridas på två händer. När man tittar närmare på det så ser det ut att vara en kür så det kan jag inte rita.
I september kom ett nytt ponny-program som heter "Mats Mellberg cup P12"
Programmen för special olympics och Mats Mellberg cup har inte specificerat om de går på korta eller långa banan, men eftersom de bara har bokstäver för korta banan så gissar jag att de går på korta banan. jag har markerat banlängden med -? för att tydliggöra att det inte är säkert att det är kort bana.
Uppdatering 2023-01-11: En närmare granskning visar att programmet för Mats Mellberg Cup är ridmässigt exakt samma som LB:1 2019, det som skiljer är 'Allmänt intryck' som fokuserar mer på ryttaren än på hästen/ponnyn.
Uppdatering 2023-03-14: Para-programmen har bytt namn men inte årtal och ska vara samma program som förut, men det finns konstigheter och oöversatta texter i programmen på förbundets sida. Mina bilder stämmer med programmen på FEI:s sida.
Många FEI-program har fått nytt årtal. De flesta har bara ändrat felavdragen från poängavdrag till procentavdrag. På FEI:s sida är det specificerat till procentenheter, dvs står det 2% avdrag så är det inte 2% utan 2 procentenheter (exempel: ekipaget har 250 p av 320 möjliga vilket ger 78,125%, med 2 procentenheters avdrag blir slutreultatet 76,125% medan avdrag med 2% skulle ge 245p =76,563% (och 2 poängs avdrag skulle ge 248p=77,500%,)
Uppdatering 2023-04-02 Samtliga fälttävlansprogram har nytt datum i protokollets datumfält, antingen 2023-03-10 eller 2023-03-30 och de som har ett årtal i rubriken har 2022. De flesta är inte ändrade alls, några har ändrat 'fri skritt' till 'mellanskritt på längre tygel'.

Alla program (som går att rita) finns nedan, utom avdelningsridning som jag inte har för avsikt att rita upp (är redan ritade på förbundets hemsida), och kürprogrammen som ju inte går att rita upp.

Programmen i textformat finns på förbundets hemsida. Och vartefter protokollen tar slut i förbundets shop så publicerar de även protokoll (tyvärr dock ofta med ett tävlingsdatum redan ifyllt)

De program som det står ett '+' efter i menyn nedan går på långa banan, de med '-' efter går på korta banan. De med -? efter saknar angivelse om de går på korta eller långa banan, jag har gissat korta banan när de inte har några 'långa' bokstäver.

Vill du kontakta mig, skicka ett mail.
Självklart kommer jag kontinuerligt att uppdatera programmen så att de som finns här alltid är de officiellt giltiga. De program som förbundet ändrar under året kan jag dock missa, meddela mig gärna om du ser att något program här är äldre än på förbundets hemsida.
De som finns listade här just nu är de som fanns på förbundets hemsida 2023-01-03, paraprogram från 2023-03-14 samt fälttävlansprogram från 2023-04-02.

Tolka bilderna
Allmänt intryck
Bokstäverna

Ryttartest inledande klass (4 ryttare) - Uppdaterat 2012

Dressyryttartest I:1 -
Dressyryttartest I:2 -
Dressyryttartest L:1 -
Dressyryttartest L:2 -
Dressyryttartest M:1 -
Dressyryttartest M:2 -

LE:1 2011 -
LE:3 2011 -
LD:1 2011 -
LD:3 2011 -
LD:4 2011 -
Märke I 2015-
Märke II 2015 -
Variant av det gamla märke II, för startfälttävlan. Ej giltigt längre. Istället används "Svenskt fälttävlansprogram för P60, P70, P80 t.o.m 13 år på 20 x 40 meters bana"
Märke III 2015 -
LC:1 2015 -
LC:2 2015 -
LB:1 2019 -
LB:2 2016 +
LB:3 2019 + OBS! ändring i bild 8 efter att jag först lade ut programmet.
LA:1 2017 -
LA:2 2016 -
LA:3 2013 +
LA:4 2019 +
Msv C:1 2018 +
Msv C:2 2018 +
Msv B:1 2022 + ändring i bed gr 9+10, ingen ridmässig skillnad
Msv B:2 2019 +
Msv B:3 2019 +
Msv B:4 2019 +
Msv B:5 2017 +

Msv A:1 2016 +
FEI Prix S:t Georges 2023 + Bara ändrade felavdrag (från poängavdrag till procentavdrag)
FEI:s Intermediaire I 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat
Intermediaire I B 2019 +
FEI:s Intermediaire II 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat
FEI:s Intermediaire A 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat
FEI:s Intermediaire B 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat
FEI:s Grand Prix 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat (och det gamla står felaktigt kvar)
FEI:s Grand Prix Special 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat

Dressyrprogram för fyraåriga hästar 2023 -/+ Liten ändring i felavdragen
FEI:s inledande program för 5-åriga hästar 2023 + Jag kan inte se någon ändring
FEI:s inledande program för 6-åriga hästar 2023 + Jag kan inte se någon ändring
FEI:s inledande program för 7-åriga hästar 2023 + Jag kan inte se någon ändring
FEI:s Finalprogram för 5-åriga hästar 2023 + Jag kan inte se någon ändring
FEI:s Finalprogram för 6-åriga hästar 2023 + Jag kan inte se någon ändring
FEI:s Finalprogram för 7-åriga hästar 2023 + Jag kan inte se någon ändring
FEI Grand Prix för unga hästar 2023 + Ändrat allmänt intryck och avdrag

LB för ungponny 2008 +
LA för ungponny 2008 +

LA:P0 2007 (kat B) +
LA:P1 2004 -
LA:P2 2004 -

Mats Mellberg cup P12 (2022) -? Ridmässigt exakt samma som LB:1 2019, kommer därför inte att ritas upp separat

Lagtävlansprogram för ponnyallsvenskan 2013 (Lätt A) -
FEI:s Inledande program för ponnyryttare 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat
FEI:s Lagtävlansprogram för ponnyryttare 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat
FEI:s Individuella Mästerskapsprogram för ponnyryttare 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat

FEI:s Inledande program A för children 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat
FEI:s Inledande program B för children 2023 + 'Ge och ta tygeln' ändrat till 'överstrykning. Avdrag för felridning ändrat
FEI:s Lagtävlansprogram för children 2023 + 'Allmänt intryck borttaget (ocn ändrar maxpoängen). Ingen ändring i bilderna

FEI:s Inledande program Msv B (för juniorer) 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat
FEI:s Lagtävlansprogram Msv B (för juniorer) 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat
FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv B (för juniorer) 2023 + Jag kan inte se någon ändring

FEI:s Inledande program Msv A (för Unga Ryttare) 2023)+ Bara avdrag för felridning ändrat
FEI:s Lagprogram för Unga Ryttare (samma som Prix S:t Georges 2023) + Bara avdrag för felridning ändrat

FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv A (för Unga Ryttare) 2023 + Jag kan inte se någon ändring
FEI:s Grand Prix för Unga Ryttare (16-25) 2023 + Bara avdrag för felridning ändrat

Svenskt fälttävlansprogram för P60, P70 och P80 för ryttare t.o.m. 13 år samt H80 och H90 2023 -Kort bana för ponny. Även startfälttävlan för både ponny och häst. - ingen ändring
Svenskt fälttävlansprogram för P60, P70 och P80 för ryttare t.o.m. 13 år samt H80 och H90 2023 +Lång bana för häst - ingen ändring
Svenskt fälttävlansprogram för P80 för ryttare från 14 år samt P90 (2023) - - ingen ändring
Svenskt fälttävlansprogram för H100 (2023) + - ingen ändring
FEI:s program för enstjärnig fälttävlan CCI* 2022 + Används även för H100-klass - 'Fri skritt' ändrat till 'Mellanskritt på längre tygel'
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(A) 2022 + - 'Fri skritt' ändrat till'Mellanskritt på längre tygel'
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(B) 2022 + Används även för CCIP*. - 'Fri skritt' ändrat till'Mellanskritt på längre tygel'
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI***(A) 2022 + - bara nytt årtal
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI***(B) 2022 + - bara nytt årtal
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(A) 2022 + - bara nytt årtal
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(B) 2022 + - bara nytt årtal

Indelningen är ändrad 2017: gamla grad 1a heter nu grad 1. Grad 1b heter nu grad 2, grad 2 heter nu grad 3, grad 3 heter nu grad 4 och grad 4 heter nu grad 5.
Programmen har fått nya namn 2023. Det är samma program som förut, bara nya namn
Grad 1:
Grand Prix Test B (f.d. FEI Para Equestrian Grad 1 Individual Championship Test) 2017 -
Grand Prix Test A (f.d. FEI Para Equestrian Grad 1 Team Test) 2017 - OBS! det finns konstigheter i det som är upplagt på förbundets sida. Mina bilder stämmer fortfarande med programmet på FEI:s sida
Grad 2:
Grand Prix Test B (f.d. FEI Para Equestrian Grad 2 Individual Championship Test) 2017 -
Grand Prix Test A (f.d. FEI Para Equestrian Grad 2 Team Test) 2017 -
Grad 3:
Grand Prix Test B (f.d. FEI Para Equestrian Grad 3 Individual Championship Test) 2017 -
Grand Prix Test A (f.d. FEI Para Equestrian Grad 3 Team Test) 2017 -
Grad 4:
Grand Prix Test B (f.d. FEI Para Equestrian Grad 4 Individual Championship Test) 2017 +
Grand Prix test A (f.d. FEI Para Equestrian Grad 4 Team Test) 2017 +
Grad 5:
Grand Prix Test B (f.d. FEI Para Equestrian Grad 5 Individual Championship Test) 2017 +
Grand Prix Test A (f.d. FEI Para Equestrian Grad 5 Team Test) 2017 +
Special Olympics Grad C Test 1 2022 (skritt) -? ej ritat än (nytt i april 2022, jag upptäckte det i januari 2023)
Special Olympics Grad BI och BS Test 2 2022 (trav) -? ej ritat än (nytt i april 2022, jag upptäckte det i januari 2023)
Special Olympics Grad A Test 1 2022 (galopp) -? Gissat att det är korta banan.

WE-Debutant 2015 - justerat 2016 (ingen ändring i bilderna)
WE-LE 2016 -
WE-LD 2018 -
WE-LC 2018 -
WE-LB:1 2018 -
WE-LB:2 2018 -
WE-LA:1 2018 -
WE-LA:2 2018 -
WE-Medelsvår 2018 -

Program som inte längre gäller 2023
FEI Para Equestrian Grad 3 Individual Championship Test 2010 bana 20x40 m -
FEI Para Equestrian Grad 3 Team Test 2010 bana 20x40 m -
FEI Para Equestrian Grad 4 Individual Championship Test 2010 bana 20x40m -
FEI Para Equestrian Grad 4 Team Test 2010 bana 20x40 m -
FEI:s Individuella program B för children 2020 +
FEI:s Inledande program B för children 2020 +
FEI:s program för enstjärnig fälttävlan CCI* 2021 + Programmet ändrades efter att det döptes om till CCI*.
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(A) 2021 +
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(B) 2021 + Används även för CCIP*.

Program som inte längre gäller 2022
Msv B:1 2019 +
Märke II - Variant av det gamla märke II, för startfälttävlan (vet inte när det slutade gälla, jag upptäckte ändringen i september 2022)
Special Olympics Grad C (Skritt) 2019 -
Special Olympics Grad BI (Skritt-Trav) 2019 -
Special Olympics Grad A (Skritt-Trav-Galopp) 2019 -

Program som inte längre gäller 2021
FEI Prix S:t Georges 2009 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Intermediaire I 2020 +
FEI:s Intermediaire II 2020 +
FEI:s Intermediaire A 2020 + (inte ritat förrän mars 2021 pga att den svenska versionen under hela 2020 inte stämde med den på FEI:s hemsida)
FEI:s Intermediaire B 2020 +
FEI:s Grand Prix 2020 + Ingen ridmässig skillnad.
FEI:s Grand Prix Special 2009 + uppdaterat 2014, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017 ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s inledande program för 7-åriga hästar 2017 + Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Finalprogram för 7-åriga hästar 2017 + Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Inledande program för ponnyryttare 2012 (Lätt A) + Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Lagtävlansprogram för ponnyryttare 2012 (Lätt A) + Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Individuella Mästerskapsprogram för ponnyryttare 2012 (Lätt A) + Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Inledande program Msv B (för juniorer) 2009 + omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad.
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Lagtävlansprogram Msv B (för juniorer) 2009 + omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv B (för juniorer) 2009 + omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Inledande program Msv A (för Unga Ryttare) 2009 + Omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv A (för Unga Ryttare) 2009 + Omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Grand Prix för Unga Ryttare (16-25) 2009 + Nytt i sverige 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(A) 2020 +
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(B) 2020 + Används även istället för "FEI:s Fälttävlansprogram för enstjärnig CCIP*(ponny) 2014"
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI***(A) 2020 +
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI***(B) 2020 +
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(A) 2020 +
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(B) 2020 +
Svenskt fälttävlansprogram CCN* (H1*) (2019)+ Omdöpt till "FEI:s program för enstjärnig fälttävlan CCI* 2021"
FEI:s program för enstjärnig fälttävlan CCI* 2021 + Hette förut "Svenskt fälttävlansprogram CCN* (H1*)", ingen ändring i programmet när det döptes om
Svenskt fälttävlansprogram för P60 och P70 samt P80 för ryttare t.o.m. 13 år (2019) - Samma program 2021 men ihopslaget med "H80 och H90"
Svenskt fälttävlansprogram för H80 och H90 (2019) + Samma program 2021 men ihopslaget med "P60 och P70 samt P80 för ryttare t.o.m. 13 år"

Program som inte längre gäller 2020
FEI:s Intermediaire I 2009 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Intermediaire II 2009 + Uppdaterat 2014, ändrade ridvägar! Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Intermediaire A 2014 + Uppdaterat 2015. Uppdaterat 2018, minimal ändring ridmässigt (piaff vid C), i övrigt bara ändring av bedömningsgrupper.
FEI:s Intermediaire B 2014 + Uppdaterat 2015. Uppdaterat 2017 ingen ändring i bilderna. Uppdaterat 2018, minimal ändring ridmässigt (piaff vid C resp A), i övrigt bara ändring av bedömningsgrupper.
FEI:s Grand Prix 2009 + uppdaterat 2014, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017 ingen ändring i bilderna. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Inledande program A för children 2014 + Nytt i sverige 2016 Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Inledande program B för children 2014 + Nytt i sverige 2016 Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Individuella program för children 2014 + Nytt i sverige 2016 Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Lagtävlansprogram för children 2015 + Nytt i sverige 2016 Allmänt intryck ändrat 2018
Special Olympics Grad C (Skritt) 2018 - Är enligt uppgift felaktigt, kommer inte ritas
Special Olympics Grad BI (Skritt-Trav) 2018 - Är enligt uppgift felaktigt, kommer inte ritas
Special Olympics Grad A (Skritt-Trav-Galopp) 2018 - Är enligt uppgift felaktigt, kommer inte ritas
Svenskt fälttävlansprogram för P80 och P90 (2019) -
Svenskt fälttävlansprogram för H100 och CCN* (H1*) (2019) + (gäller fortfarande för H1* men inte för H100)
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(A) 2015 + hette förut enstjärnig (A)
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(B) 2015 + hette förut enstjärnig (B)
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI***(A) 2015 + hette förut tvåstjärnig (A)
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI***(B) 2015 + hette förut tvåstjärnig (B)
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(A) 2015 + hette förut trestjärnig (A)
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(B) 2015 + hette förut trestjärnig (B)
Dressyrprogram för fyraåriga hästar 2008 +
FEI:s Fälttävlansprogram för enstjärnig CCIP*(ponny) 2014 + Ersätts av FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(B) 2020