Denna sida är uppdaterad 27 december 2020
Dressyrprogram

I shopen kan du köpa programmen snyggt utskrivna på en A4-sida, inplastade och utan reklam.
I shopen finns de även ritade sett från A.

På den här sidan hittar du dressyrprogram i bilder. Välj program i menyn längst ner på sidan.
Hur du tolkar bilderna kan du läsa här. Det finns även en länk nedan.
Det verkar som en del mobiltelefoner inte visar programmen korrekt. De tappar bort bilder och/eller visar bilder i fel ordning. Var uppmärksam på bildnumren när du tittar på programmen i mobiltelefon.
OBS! Nytt sätt att rita övergångar 'mellan' två punkter. P.g.a. att många ryttare varken läser programtexten eller instruktionen om hur man tolkar bilderna och därmed har 'för bråttom' med de övergångar som ska göras mellan två punkter, så har jag ändrat hur jag ritar detta. Nu blir det en bit streckad linje i den gamla gångartens färg, en 'korv' i den nya gångartens färg för att markera att övergången inte har en exakt plats och en bit streckad linje i den nya gångartens färg. Alla program som har övergångar mellan två bokstäver kommer att uppdateras med det nya sättet att rita.
Programmen är skapade för att fungera i Internet Explorer. I andra webläsare kanske det inte fungerar att hålla pekaren över bilden för att få upp texten.

Ändrade program 2020:
2020 blir det nya versioner av programmen FEI:s Intermediaire I, FEI:s Intermediaire II, FEI:s Intermediaire A, FEI:s Intermadiaire B, FEI:s Grand Prix, FEI:s alla program för Children. Några program har bara små ändringar i ett fåtal bedömningsgrupper.
Det har också kommit ett helt nytt program: FEI Grand Prix unga hästar
FEI:s fälttävlansprogram och ett par av de svenska fälttävlansprogrammen har uppdaterats (Fälttävlansprogrammet för H1* och H100 2019 gäller nu bara för H1*, H100 har fått ett nytt).
Den gamla versionen av programmen har flyttats till längst ner på sidan under rubriken 'Program som inte längre gäller 2020'

OBS! Även (några av) de program som på förbundets hemsida har årtalet 2020 var inte uppdaterade sist jag kollade. Länken gick till de gamla programmen. Ska ni rida (eller döma) något program som har årtalet 2020 så kontrollera programmet med det som finns på FEI:s hemsida!

Uppdatering 2020-07-07: Programmet för 4-åriga hästar 2008 hade uppdaterats 2017 utan att årtalet ändrats och jag har inte sett någon information om det på förbundets websida. Uppdateras här på stallbacken 2020

Uppdatering 2020-10-11: Jag har upptäckt ytterligare ändringar vad gäller fälttävlansprogrammen.
- FEI:s särskilda program för ponny (FEI:s Fälttävlansprogram för enstjärnig CCIP*(ponny) 2014) har tagits bort, istället ska ponnyerna rida "FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(B) 2020" (som trots en till stjärna är på samma nivå som ponnyprogrammet. FEI lade till en stjärna till häromåret men gjorde det inte på ponnyprogrammet)
-Ponnyryttare t.o.m. 13 år rider nu samma program för P80 som för P60 pch P70. Ponnyryttare från 14 år rider precis som tidigare samma program för P80 och P90. Det som ändrats är alltså att de yngre ryttarna rider det lättare programmet även i P80.

Programmen i textformat finns på förbundets hemsida. Och vartefter protokollen tar slut i förbundets shop så publicerar de även protokoll (tyvärr dock ofta med ett tävlingsdatum redan ifyllt)

De program som det står ett '+' efter i menyn nedan går på långa banan, de med '-' efter går på korta banan.

Vill du kontakta mig, skicka ett mail.
Självklart kommer jag kontinuerligt att uppdatera programmen så att de som finns här alltid är de officiellt giltiga. De program som förbundet ändrar under året kan jag dock missa, meddela mig gärna om du ser att något program här är äldre än på förbundets hemsida.

Tolka bilderna
Allmänt intryck
Bokstäverna

Ryttartest inledande klass (4 ryttare) - Uppdaterat 2012

Dressyryttartest I:1 -
Dressyryttartest I:2 - Dressyryttartest L:1 -
Dressyryttartest L:2 - Dressyryttartest M:1 -
Dressyryttartest M:2 -

LE:1 2011 -
LE:3 2011 -
LD:1 2011 -
LD:3 2011 -
LD:4 2011 -
Märke I 2015-
Märke II 2015 -
Märke II - Variant av det gamla märke II, för startfälttävlan
Märke III 2015 -
LC:1 2015 -
LC:2 2015 -
LB:1 2019 -
LB:2 2016 +
LB:3 2019 + OBS! ändring i bild 8 efter att jag först lade ut programmet.
LA:1 2017 -
LA:2 2016 -
LA:3 2013 +
LA:4 2019 +
Msv C:1 2018 +
Msv C:2 2018 +
Msv B:1 2019 +
Msv B:2 2019 +
Msv B:3 2019 +
Msv B:4 2019 +
Msv B:5 2017 +

Msv A:1 2016 +
FEI Prix S:t Georges 2009 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Intermediaire I 2020 +
Intermediaire I B 2019 +
FEI:s Intermediaire II 2020 +
FEI:s Intermediaire A 2020 + Detta kommer jag inte rita (ännu) då det fortfarande (december 2020) inte överensstämmer med det Intermediate A som ligger på FEI:s websida! (bed gr 4-7 och 26-27)
FEI:s Intermediaire B 2020 +
FEI:s Grand Prix 2020 + Ingen ridmässig skillnad.
FEI:s Grand Prix Special 2009 + uppdaterat 2014, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017 ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018

Dressyrprogram för fyraåriga hästar 2008 -/+ omgjort 2017 (utan att årtalet ändrats, uppdaterat här på stallbacken 2020)-
FEI:s inledande program för 5-åriga hästar 2004 + Avdrag ändrade 2012 (programmet har årtal 2017 i listan på förbundets sida)
FEI:s inledande program för 6-åriga hästar 2004 + Avdrag ändrade 2012 (programmet har årtal 2017 i listan på förbundets sida)
FEI:s inledande program för 7-åriga hästar 2017 + Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Finalprogram för 5-åriga hästar 2004 + Uppdaterat 2009, ingen ridmässig skillnad. Avdrag ändrade 2012 (programmet har årtal 2017 i listan på förbundets sida)
FEI:s Finalprogram för 6-åriga hästar 2004 + Uppdaterat 2009, ingen ridmässig skillnad. Avdrag ändrade 2012 (programmet har årtal 2017 i listan på förbundets sida)
FEI:s Finalprogram för 7-åriga hästar 2017 + Allmänt intryck ändrat 2018
FEI Grand Prix för unga hästar 2020 +

LB för ungponny 2008 +
LA för ungponny 2008 +

LA:P0 2007 (kat B) +
LA:P1 2004 -
LA:P2 2004 -

Lagtävlansprogram för ponnyallsvenskan 2013 (Lätt A:2) -
FEI:s Lagtävlansprogram för ponnyryttare 2012 (Lätt A) + Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Inledande program för ponnyryttare 2012 (Lätt A) + Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Individuella Mästerskapsprogram för ponnyryttare 2012 (Lätt A) + Allmänt intryck ändrat 2018

FEI:s Inledande program A för children 2020 +
FEI:s Inledande program B för children 2020 +
FEI:s Mästerskapsprogram för children 2020 +
FEI:s Lagtävlansprogram för children 2020 +

FEI:s Inledande program Msv B (för juniorer) 2009 + omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad.
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Lagtävlansprogram Msv B (för juniorer) 2009 + omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv B (för juniorer) 2009 + omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018

FEI:s Inledande program Msv A (för Unga Ryttare) 2009 + Omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Lagprogram för Unga Ryttare (Prix S:t Georges) 2009 +
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv A (för Unga Ryttare) 2009 + Omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Grand Prix för Unga Ryttare (16-25) 2009 + Nytt i sverige 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Allmänt intryck ändrat 2018

Svenskt fälttävlansprogram för P60 och P70 samt P80 för ryttare t.o.m. 13 år (2019) -
Svenskt fälttävlansprogram för P80 för ryttare från 14 år samt P90 (2020) -
Svenskt fälttävlansprogram för H80 och H90 (2019) +
Svenskt fälttävlansprogram CCN* (H1*) (2019) +
Svenskt fälttävlansprogram för H100 (2020) +
FEI:s Fälttävlansprogram för enstjärnig CCIP*(ponny) 2014 + Programmet borttaget under 2020. Använd "FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(B)" istället
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(A) 2020 +
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(B) 2020 + Används även istället för "FEI:s Fälttävlansprogram för enstjärnig CCIP*(ponny) 2014"
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI***(A) 2020 +
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI***(B) 2020 +
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(A) 2020 +
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(B) 2020 +

Indelningen är ändrad: gamla grad 1a heter nu grad 1. Grad 1b heter nu grad 2, grad 2 heter nu grad 3, grad 3 heter nu grad 4 och grad 4 heter nu grad 5.
FEI Para Equestrian Grad 1 Individual Championship Test 2017 -
FEI Para Equestrian Grad 1 Team Test 2017 -
FEI Para Equestrian Grad 2 Individual Championship Test 2017 -
FEI Para Equestrian Grad 2 Team Test 2017 -
FEI Para Equestrian Grad 3 Individual Championship Test 2017 -
FEI Para Equestrian Grad 3 Team Test 2017 -
FEI Para Equestrian Grad 4 Individual Championship Test 2017 +
FEI Para Equestrian Grad 4 Team Test 2017 +
FEI Para Equestrian Grad 3 Individual Championship Test 2010 bana 20x40 m - (gäller för nya grad 4)
FEI Para Equestrian Grad 3 Team Test 2010 bana 20x40 m - (gäller för nya grad 4.)
FEI Para Equestrian Grad 5 Individual Championship Test 2017 +
FEI Para Equestrian Grad 5 Team Test 2017 +
FEI Para Equestrian Grad 4 Individual Championship Test 2010 bana 20x40m - ( gäller för nya grad 5)
FEI Para Equestrian Grad 4 Team Test 2010 bana 20x40 m - (gäller för nya grad 5)
Special Olympics Grad C (Skritt) 2019 -
Special Olympics Grad BI (Skritt-Trav) 2019 -
Special Olympics Grad A (Skritt-Trav-Galopp) 2019 -

WE-Debutant 2015 - justerat 2016 (ingen ändring i bilderna)
WE-LE 2016 -
WE-LD 2018 - (enda ändringen är att de specat att förlängt steg ska vara minst 15 meter)
WE-LC 2018 -
WE-LB:1 2018 -
WE-LB:2 2018 -
WE-LA:1 2018 - (enda ändringen är spec att längningar ska vara minst 15 m)
WE-LA:2 2018 -
WE-Medelsvår 2018 - (enda ändringen är spec att längning ska vara minst 15 m)

Program som inte längre gäller 2020
FEI:s Intermediaire I 2009 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Intermediaire II 2009 + Uppdaterat 2014, ändrade ridvägar! Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Intermediaire A 2014 + Uppdaterat 2015. Uppdaterat 2018, minimal ändring ridmässigt (piaff vid C), i övrigt bara ändring av bedömningsgrupper.
FEI:s Intermediaire B 2014 + Uppdaterat 2015. Uppdaterat 2017 ingen ändring i bilderna. Uppdaterat 2018, minimal ändring ridmässigt (piaff vid C resp A), i övrigt bara ändring av bedömningsgrupper.
FEI:s Grand Prix 2009 + uppdaterat 2014, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017 ingen ändring i bilderna. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Inledande program A för children 2014 + Nytt i sverige 2016 Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Inledande program B för children 2014 + Nytt i sverige 2016 Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Individuella program för children 2014 + Nytt i sverige 2016 Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Lagtävlansprogram för children 2015 + Nytt i sverige 2016 Allmänt intryck ändrat 2018
Special Olympics Grad C (Skritt) 2018 - Är enligt uppgift felaktigt, kommer inte ritas
Special Olympics Grad BI (Skritt-Trav) 2018 - Är enligt uppgift felaktigt, kommer inte ritas
Special Olympics Grad A (Skritt-Trav-Galopp) 2018 - Är enligt uppgift felaktigt, kommer inte ritas
Svenskt fälttävlansprogram för P80 och P90 (2019) -
Svenskt fälttävlansprogram för H100 och CCN* (H1*) (2019) + (gäller fortfarande för H1* men inte för H100)
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(A) 2015 + hette förut enstjärnig (A)
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(B) 2015 + hette förut enstjärnig (B)
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI***(A) 2015 + hette förut tvåstjärnig (A)
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI***(B) 2015 + hette förut tvåstjärnig (B)
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(A) 2015 + hette förut trestjärnig (A)
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(B) 2015 + hette förut trestjärnig (B)
Dressyrprogram för fyraåriga hästar 2008 +
FEI:s Fälttävlansprogram för enstjärnig CCIP*(ponny) 2014 + Ersätts av FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(B) 2020

Program som inte längre gäller 2019
LB:1 2015 -
LB:3 2007 +
LA:4 2015 +
Msv B:1 2003 -
Msv B:2 2006 +
Msv B:3 2008 +
Msv B:4 2003 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
Intermediaire I B 2016 +
Dressyr för fyraåriga hästar/fälttävlan 2001 Kvalificeringsprogram -
Dressyr för fyraåriga hästar/fälttävlan 2001 Finalprogram +
Svenskt Fälttävlansprogram för debutantklass 1997 -/+
Svenskt Fälttävlansprogram för debutantklass (A) 2007 -/+
Svenskt Fälttävlansprogram för debutantklass 2011 -
Svenskt Fälttävlansprogram för Lätt klass 1997 -/+
Svenskt Fälttävlansprogram för Lätt klass (A) 2007 -/+
Svenskt Fälttävlansprogram för Lätt klass 2010 -/+
FEI:s program för enstjärning fälttävlan CCI/CIC*(A) 2015 + omdöpt till tvåstjärnig(A) 2019
FEI:s program för enstjärning fälttävlan CCI/CIC*(B) 2015 + omdöpt till tvåstjärnig(B) 2019
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI/CIC**(A) 2015 + omdöpt till trestjärnig(A) 2019
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI/CIC**(B) 2015 + omdöpt till trestjärnig(B) 2019
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI/CIC***(A) 2015 + omdöpt till fyrstjärnig(A) 2019
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI/CIC***(B) 2015 + omdöpt till fyrstjärnig(B) 2019
Special Olympics Trav Test 1 (2011) -
Special Olympics Galopp Test 1 (2011) -

Program som inte längre gäller 2018
Msv C:1 2011 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
Msv C:2 2010 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
FEI:s Intermediaire A 2014 + Uppdaterat 2015. Före uppdateringen 2018
FEI:s Intermediaire B 2014 + Uppdaterat 2015. Uppdaterat 2017 ingen ändring i bilderna Före uppdateringen 2018

Special Olympics Skritt Test 1 (2011) -
Special Olympics Skritt Test 2 (2011) -
Special Olympics Trav Test 2 (2011) -
Special Olympics Galopp Test 2 (2014) - Ingen ridmässig skillnad. Det är bara texten till bedömingsgrupp 5 som är ändrad.
WE-LD 2016 -
WE-LC 2010 -
WE-LB:1 2014 -
WE-LB:2 2017 -
WE-LA:1 2016 -
WE-LA:2 2017 inte ritat än, väntar på korrigering/förtydligande från förbundet -
WE-Medelsvår 2010 -
FEI:s Fälttävlansprogram för tvåstjärnig CCIP**(ponny) 2007 +
FEI:s program för enstjärning fälttävlan CCI/CIC*(A) 2009 +
FEI:s program för enstjärning fälttävlan CCI/CIC*(B) 2009 +
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(A) 2009 +
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(B) 2009 +