Denna sida är uppdaterad 6 juni 2021
Dressyrprogram

I shopen kan du köpa programmen snyggt utskrivna på en A4-sida, inplastade och utan reklam.
I shopen finns de även ritade sett från A.

På den här sidan hittar du dressyrprogram i bilder. Välj program i menyn längst ner på sidan.
Hur du tolkar bilderna kan du läsa här. Det finns även en länk nedan.
Det verkar som en del mobiltelefoner inte visar programmen korrekt. De tappar bort bilder och/eller visar bilder i fel ordning. Var uppmärksam på bildnumren när du tittar på programmen i mobiltelefon.
OBS! Nytt sätt att rita övergångar 'mellan' två punkter. P.g.a. att många ryttare varken läser programtexten eller instruktionen om hur man tolkar bilderna och därmed har 'för bråttom' med de övergångar som ska göras mellan två punkter, så har jag ändrat hur jag ritar detta. Nu blir det en bit streckad linje i den gamla gångartens färg, en 'korv' i den nya gångartens färg för att markera att övergången inte har en exakt plats och en bit streckad linje i den nya gångartens färg. Alla program som har övergångar mellan två bokstäver kommer att uppdateras med det nya sättet att rita.
Programmen är skapade för att fungera i Internet Explorer. I andra webläsare kanske det inte fungerar att hålla pekaren över bilden för att få upp texten.

Ändrade program 2021:
Jag kan inte se att det har kommit några nya program för 2021. Alla program giltiga 2020 (och därmed även 2021 tills förbundet publicerar någon uppdatering) finns nedan, utom "FEI:s Intermediaire A 2020" som jag inte har ritat upp p.g.a. att den svenska versionen skiljer sig från den engelska på FEI:s hemsida.
Uppdatering 27 mars: Jag har upptäckt att många av FEI:s program har uppdaterats 2021. Jag har inte hunnit titta på vad som ändrats ännu, så jag vet inte om det är små eller stora ändringar, jag uppdaterar här så fort jag hunnit med det.
Uppdatering 28 mars: Jag har nu gått igenom alla program. De flesta var bara ändrade i texten i 'allmänt intryck' vilket ju inte påverkar bilderna, så de programmen finns nu återigen att se här, men med årtalet 2021 (för att ha samma årtal som förbundet). De som fortfarande står som 'ej ritade' har ändringar som gör att jag måste rita om minst en bild, det kommer jag att göra så fort jag hinner.
Uppdatering 31 mars: På förekommen anledning har jag jämfört de nu oritade FEI-programmen med den engelska versionen som finns på FEI:s sida. Tyvärr måste jag säga att samtliga skiljer sig mer eller mindre från den engelska. Det kan vara småsaker som att det svenska programmet inte säger att mellantrav ska vara i nedsittning eller lättridning (dvs man tror att man måste sitta ner), saker som inte gör skillnad för ryttare men för domare (vägsträckor som hamnat i bedömningsgruppen före eller efter där de ska vara) och rena fel (t.ex. arbetstrav istället för samlad trav). Länken till "FEI:s Intermediaire B 2021" går till en gammal version av programmet (som det såg ut före 2020) när det enligt FEI:s sida ska se ut precis som 2020 förutom ändrad text i 'allmänt intryck'. Ett children-program som INTE ska ha ändrats 2021 har fått tillbaka ett fel som korrigerades i februari 2020 (uppenbart fel så det programmet finns kvar på stallbacken) o.s.v.
Eftersom jag har som princip att bara rita de program som finns på förbundet sida, så kommer jag inte att rita dessa program förrän förbundets version stämmer med FEIs version (och jag hoppas att förbundet på något sätt talar om när de korrigerat, jag har inte tid att gå in och kolla detaljerna i varja program hela tiden). Jag HAR funderat på att rita enligt programmen på FEI:s sida, men då kommer mina bilder inte att stämma med den version av programmen som svenska förbundet publicerat. Och till er som rider FEI-program vill jag rikta uppmaningen att kontrollera om arrangören använder svenska förbundets version eller FEI:s engelska orginal.
Uppdatering 3 april: När jag satte mig för att rita upp det nya WE-programmet Msv A så visade det sig att det är ett kürprogram, så det går inte att rita. Därför har jag tagit bort det ur listan nedan.
Uppdatering 15 april: Fälttävlansprogrammen ska nu vara korrigerade på förbundets sida. Det har också kommit ett par andra ändringar vad gäller fälttävlan: Programmen för "P60, P70 och P80 tom 13 år" och "H80 och H90" har slagits ihop till ett program. Det var egentligen samma program förut också, men ponny rider på kort bana och häst på lång bana (och det gör de fortfarande). Programmet som hette Svenskt CCN* i förbundets lista och H1* inuti programmet heter nu FEI:s CCI* både i listan och i programmet och har fått årtalet 2021 (inga ändringar i själva programmet)
Det har också visat sig att det var en liten ändring i det fyrstjärniga fälttävlansprogrammet (B): Det ska nu vara galoppombyten i språnget inte enkla byten.
Uppdatering 25 maj: Det har visat sig att FEI har ändrat programmet CCI* 2021 utan att tala om det. Det nya programmet kommer här så fort jag hinner.
Uppdatering 3 juni : Fälttävlansprogrammet "P60, P70 och P80 tom 13 år samt H80 och H90" har nu fått årtalet 2021. Det är ingen skillnad i bilderna, de har bara lagt tillbaka texten att ryttaren får välja nedsittning eller lättridning i traven (texten tappades bort när programmen slogs ihop och publicerades som protokoll)

Programmen i textformat finns på förbundets hemsida. Och vartefter protokollen tar slut i förbundets shop så publicerar de även protokoll (tyvärr dock ofta med ett tävlingsdatum redan ifyllt)

De program som det står ett '+' efter i menyn nedan går på långa banan, de med '-' efter går på korta banan.

Vill du kontakta mig, skicka ett mail.
Självklart kommer jag kontinuerligt att uppdatera programmen så att de som finns här alltid är de officiellt giltiga. De program som förbundet ändrar under året kan jag dock missa, meddela mig gärna om du ser att något program här är äldre än på förbundets hemsida.
De som finns listade här just nu är de som fanns på förbundets hemsida 2021-03-27.

Tolka bilderna
Allmänt intryck
Bokstäverna

Ryttartest inledande klass (4 ryttare) - Uppdaterat 2012

Dressyryttartest I:1 -
Dressyryttartest I:2 - Dressyryttartest L:1 -
Dressyryttartest L:2 - Dressyryttartest M:1 -
Dressyryttartest M:2 -

LE:1 2011 -
LE:3 2011 -
LD:1 2011 -
LD:3 2011 -
LD:4 2011 -
Märke I 2015-
Märke II 2015 -
Märke II - Variant av det gamla märke II, för startfälttävlan
Märke III 2015 -
LC:1 2015 -
LC:2 2015 -
LB:1 2019 -
LB:2 2016 +
LB:3 2019 + OBS! ändring i bild 8 efter att jag först lade ut programmet.
LA:1 2017 -
LA:2 2016 -
LA:3 2013 +
LA:4 2019 +
Msv C:1 2018 +
Msv C:2 2018 +
Msv B:1 2019 +
Msv B:2 2019 +
Msv B:3 2019 +
Msv B:4 2019 +
Msv B:5 2017 +

Msv A:1 2016 +
FEI Prix S:t Georges 2021 + bara ändrat allmänt intryck
FEI:s Intermediaire I 2021 + bara ändrat allmänt intryck
Intermediaire I B 2019 +
FEI:s Intermediaire II 2021 + bara ändrat allmänt intryck
FEI:s Intermediaire A 2021 + bara allmänt intryck ändrat från 2020 (som jag inte ritat förrän nu pga att den svenska versionen inte stämde med den engelska på FEI:s hemsida)
FEI:s Intermediaire B 2021 + bara ändrat allmänt intryck
FEI:s Grand Prix 2021 + bara ändrat allmänt intryck
FEI:s Grand Prix Special 2021 + bara ändrat allmänt intryck

Dressyrprogram för fyraåriga hästar 2008 -/+ omgjort 2017 (utan att årtalet ändrats, uppdaterat här på stallbacken 2020)-
FEI:s inledande program för 5-åriga hästar 2004 + Avdrag ändrade 2012 (programmet har årtal 2017 i listan på förbundets sida)
FEI:s inledande program för 6-åriga hästar 2004 + Avdrag ändrade 2012 (programmet har årtal 2017 i listan på förbundets sida)
FEI:s inledande program för 7-åriga hästar 2021 + bara ändrat allmänt intryck
FEI:s Finalprogram för 5-åriga hästar 2004 + Uppdaterat 2009, ingen ridmässig skillnad. Avdrag ändrade 2012 (programmet har årtal 2017 i listan på förbundets sida)
FEI:s Finalprogram för 6-åriga hästar 2004 + Uppdaterat 2009, ingen ridmässig skillnad. Avdrag ändrade 2012 (programmet har årtal 2017 i listan på förbundets sida)
FEI:s Finalprogram för 7-åriga hästar 2021 + bara ändrat allmänt intryck
FEI Grand Prix för unga hästar 2020 +

LB för ungponny 2008 +
LA för ungponny 2008 +

LA:P0 2007 (kat B) +
LA:P1 2004 -
LA:P2 2004 -

Lagtävlansprogram för ponnyallsvenskan 2013 (Lätt A) -
FEI:s Inledande program för ponnyryttare 2021 + bara ändrat allmänt intryck
FEI:s Lagtävlansprogram för ponnyryttare 2021 + bara ändrat allmänt intryck
FEI:s Individuella Mästerskapsprogram för ponnyryttare 2021 + bara ändrat allmänt intryck

FEI:s Inledande program A för children 2020 +
FEI:s Inledande program B för children 2020 +
FEI:s Individuella program för children 2020 +
FEI:s Lagtävlansprogram för children 2020 +

FEI:s Inledande program Msv B (för juniorer) 2021 + bara ändrat allmänt intryck
FEI:s Lagtävlansprogram Msv B (för juniorer) 2021 + bara ändrat allmänt intryck
FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv B (för juniorer) 2021 + bara ändrat allmänt intryck

FEI:s Inledande program Msv A (för Unga Ryttare) 2021 + bara ändrat allmänt intryck
FEI:s Lagprogram för Unga Ryttare (Prix S:t Georges) 2018 +
   (2009 års program uppdaterat 2017 och 2018, samma som Prix S:t Georges 2021 fast annat 'allmänt intryck')
FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv A (för Unga Ryttare) 2021 + bara ändrat allmänt intryck
FEI:s Grand Prix för Unga Ryttare (16-25) 2021 + bara ändrat allmänt intryck

Svenskt fälttävlansprogram för P60, P70 och P80 för ryttare t.o.m. 13 år samt H80 och H90 2021 (samma som 2019) - Kort bana för ponny
Svenskt fälttävlansprogram för P60, P70 och P80 för ryttare t.o.m. 13 år samt H80 och H90 2021 (samma som 2019) + Lång bana för häst
Svenskt fälttävlansprogram för P80 för ryttare från 14 år samt P90 (2020) -
Svenskt fälttävlansprogram för H100 (2020) +
FEI:s program för enstjärnig fälttävlan CCI* 2021 + Programmet ändrades efter att det döptes om till CCI*.
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(A) 2021 +
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(B) 2021 + Används även för CCIP*.
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI***(A) 2021 + bara ändrat årtal samt 'lämna banan i fri skritt' istället för 'lämna banan i skritt på lång tygel'
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI***(B) 2021 +
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(A) 2021 + bara ändrat årtal samt 'lämna banan i fri skritt' istället för 'lämna banan i skritt på lång tygel'
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(B) 2021 + OBS! Uppdaterat 15/4 (byten i språnget istället för enkla byten)

Indelningen är ändrad 2017: gamla grad 1a heter nu grad 1. Grad 1b heter nu grad 2, grad 2 heter nu grad 3, grad 3 heter nu grad 4 och grad 4 heter nu grad 5.
FEI Para Equestrian Grad 1 Individual Championship Test 2017 -
FEI Para Equestrian Grad 1 Team Test 2017 -
FEI Para Equestrian Grad 2 Individual Championship Test 2017 -
FEI Para Equestrian Grad 2 Team Test 2017 -
FEI Para Equestrian Grad 3 Individual Championship Test 2017 -
FEI Para Equestrian Grad 3 Team Test 2017 -
FEI Para Equestrian Grad 4 Individual Championship Test 2017 +
FEI Para Equestrian Grad 4 Team Test 2017 +
FEI Para Equestrian Grad 3 Individual Championship Test 2010 bana 20x40 m - (gäller för nya grad 4)
FEI Para Equestrian Grad 3 Team Test 2010 bana 20x40 m - (gäller för nya grad 4.)
FEI Para Equestrian Grad 5 Individual Championship Test 2017 +
FEI Para Equestrian Grad 5 Team Test 2017 +
FEI Para Equestrian Grad 4 Individual Championship Test 2010 bana 20x40m - ( gäller för nya grad 5)
FEI Para Equestrian Grad 4 Team Test 2010 bana 20x40 m - (gäller för nya grad 5)
Special Olympics Grad C (Skritt) 2019 -
Special Olympics Grad BI (Skritt-Trav) 2019 -
Special Olympics Grad A (Skritt-Trav-Galopp) 2019 -

WE-Debutant 2015 - justerat 2016 (ingen ändring i bilderna)
WE-LE 2016 -
WE-LD 2018 -
WE-LC 2018 -
WE-LB:1 2018 -
WE-LB:2 2018 -
WE-LA:1 2018 -
WE-LA:2 2018 -
WE-Medelsvår 2018 -

Program som inte längre gäller 2021
FEI Prix S:t Georges 2009 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Intermediaire I 2020 +
FEI:s Intermediaire II 2020 +
FEI:s Intermediaire A 2020 + (inte ritat förrän mars 2021 pga att den svenska versionen under hela 2020 inte stämde med den på FEI:s hemsida)
FEI:s Intermediaire B 2020 +
FEI:s Grand Prix 2020 + Ingen ridmässig skillnad.
FEI:s Grand Prix Special 2009 + uppdaterat 2014, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017 ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s inledande program för 7-åriga hästar 2017 + Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Finalprogram för 7-åriga hästar 2017 + Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Inledande program för ponnyryttare 2012 (Lätt A) + Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Lagtävlansprogram för ponnyryttare 2012 (Lätt A) + Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Individuella Mästerskapsprogram för ponnyryttare 2012 (Lätt A) + Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Inledande program Msv B (för juniorer) 2009 + omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad.
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Lagtävlansprogram Msv B (för juniorer) 2009 + omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv B (för juniorer) 2009 + omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Inledande program Msv A (för Unga Ryttare) 2009 + Omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv A (för Unga Ryttare) 2009 + Omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Grand Prix för Unga Ryttare (16-25) 2009 + Nytt i sverige 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(A) 2020 +
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(B) 2020 + Används även istället för "FEI:s Fälttävlansprogram för enstjärnig CCIP*(ponny) 2014"
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI***(A) 2020 +
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI***(B) 2020 +
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(A) 2020 +
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(B) 2020 +
Svenskt fälttävlansprogram CCN* (H1*) (2019)+ Omdöpt till "FEI:s program för enstjärnig fälttävlan CCI* 2021"
FEI:s program för enstjärnig fälttävlan CCI* 2021 + Hette förut "Svenskt fälttävlansprogram CCN* (H1*)", ingen ändring i programmet när det döptes om
Svenskt fälttävlansprogram för P60 och P70 samt P80 för ryttare t.o.m. 13 år (2019) - Samma program 2021 men ihopslaget med "H80 och H90"
Svenskt fälttävlansprogram för H80 och H90 (2019) + Samma program 2021 men ihopslaget med "P60 och P70 samt P80 för ryttare t.o.m. 13 år"

Program som inte längre gäller 2020
FEI:s Intermediaire I 2009 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Intermediaire II 2009 + Uppdaterat 2014, ändrade ridvägar! Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Intermediaire A 2014 + Uppdaterat 2015. Uppdaterat 2018, minimal ändring ridmässigt (piaff vid C), i övrigt bara ändring av bedömningsgrupper.
FEI:s Intermediaire B 2014 + Uppdaterat 2015. Uppdaterat 2017 ingen ändring i bilderna. Uppdaterat 2018, minimal ändring ridmässigt (piaff vid C resp A), i övrigt bara ändring av bedömningsgrupper.
FEI:s Grand Prix 2009 + uppdaterat 2014, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017 ingen ändring i bilderna. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Inledande program A för children 2014 + Nytt i sverige 2016 Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Inledande program B för children 2014 + Nytt i sverige 2016 Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Individuella program för children 2014 + Nytt i sverige 2016 Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Lagtävlansprogram för children 2015 + Nytt i sverige 2016 Allmänt intryck ändrat 2018
Special Olympics Grad C (Skritt) 2018 - Är enligt uppgift felaktigt, kommer inte ritas
Special Olympics Grad BI (Skritt-Trav) 2018 - Är enligt uppgift felaktigt, kommer inte ritas
Special Olympics Grad A (Skritt-Trav-Galopp) 2018 - Är enligt uppgift felaktigt, kommer inte ritas
Svenskt fälttävlansprogram för P80 och P90 (2019) -
Svenskt fälttävlansprogram för H100 och CCN* (H1*) (2019) + (gäller fortfarande för H1* men inte för H100)
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(A) 2015 + hette förut enstjärnig (A)
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(B) 2015 + hette förut enstjärnig (B)
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI***(A) 2015 + hette förut tvåstjärnig (A)
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI***(B) 2015 + hette förut tvåstjärnig (B)
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(A) 2015 + hette förut trestjärnig (A)
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(B) 2015 + hette förut trestjärnig (B)
Dressyrprogram för fyraåriga hästar 2008 +
FEI:s Fälttävlansprogram för enstjärnig CCIP*(ponny) 2014 + Ersätts av FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI**(B) 2020

Program som inte längre gäller 2019
LB:1 2015 -
LB:3 2007 +
LA:4 2015 +
Msv B:1 2003 -
Msv B:2 2006 +
Msv B:3 2008 +
Msv B:4 2003 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
Intermediaire I B 2016 +
Dressyr för fyraåriga hästar/fälttävlan 2001 Kvalificeringsprogram -
Dressyr för fyraåriga hästar/fälttävlan 2001 Finalprogram +
Svenskt Fälttävlansprogram för debutantklass 1997 -/+
Svenskt Fälttävlansprogram för debutantklass (A) 2007 -/+
Svenskt Fälttävlansprogram för debutantklass 2011 -
Svenskt Fälttävlansprogram för Lätt klass 1997 -/+
Svenskt Fälttävlansprogram för Lätt klass (A) 2007 -/+
Svenskt Fälttävlansprogram för Lätt klass 2010 -/+
FEI:s program för enstjärning fälttävlan CCI/CIC*(A) 2015 + omdöpt till tvåstjärnig(A) 2019
FEI:s program för enstjärning fälttävlan CCI/CIC*(B) 2015 + omdöpt till tvåstjärnig(B) 2019
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI/CIC**(A) 2015 + omdöpt till trestjärnig(A) 2019
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI/CIC**(B) 2015 + omdöpt till trestjärnig(B) 2019
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI/CIC***(A) 2015 + omdöpt till fyrstjärnig(A) 2019
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI/CIC***(B) 2015 + omdöpt till fyrstjärnig(B) 2019
Special Olympics Trav Test 1 (2011) -
Special Olympics Galopp Test 1 (2011) -