Denna sida är uppdaterad Torsdag 9 Augusti 2018
Dressyrprogram

I shopen kan du köpa programmen snyggt utskrivna på en A4-sida, inplastade och utan reklam.
I shopen finns de även ritade sett från A.

På den här sidan hittar du dressyrprogram i bilder. Välj program i menyn längst ner på sidan.
Hur du tolkar bilderna kan du läsa här. Det finns även en länk nedan.
Det verkar som en del mobiltelefoner inte visar programmen korrekt. De tappar bort bilder och/eller visar bilder i fel ordning. Var uppmärksam på bildnumren när du tittar på programmen i mobiltelefon.
OBS! Nytt sätt att rita övergångar 'mellan' två punkter. P.g.a. att många ryttare varken läser programtexten eller instruktionen om hur man tolkar bilderna och därmed har 'för bråttom' med de övergångar som ska göras mellan två punkter, så har jag ändrat hur jag ritar detta. Nu blir det en bit streckad linje i den gamla gångartens färg, en 'korv' i den nya gångartens färg för att markera att övergången inte har en exakt plats och en bit streckad linje i den nya gångartens färg. Alla program som har övergångar mellan två bokstäver kommer att uppdateras med det nya sättet att rita.
Programmen är skapade för att fungera i Internet Explorer. I andra webläsare kanske det inte fungerar att hålla pekaren över bilden för att få upp texten. I en del läsare kan det fungera att högerklicka och välja 'visa info', i andra läsare kanske det inte alls går att få upp texten. Jag klurar på att lösa det på ett annat sätt som fungerar i alla de vanligaste webläsarna, men har ingen lösning än.

Ändrade program 2018:
2018 blir det nya versioner av Msv C:1 och Msv C:2. Programmen Intermediaire A och Intermediaire B revideras (piafferna ska göras vid bokstäver istället för mot, i övrigt bara ändring av indelningen i bedömningsgrupper). Nya blir även programmen för Special Olympics Skritt Test 2, Special Olympics Trav Test 2 och Special Olympics Galopp Test 2. Det borde också komma en korrigerad version av LA:2 för Working Equitation.
Dessutom har alla FEI-program uppdaterats under 'Allmänt intryck' (syns inte i ritningarna)
Som vanligt går det att beställa de nya programmen redan nu, leverans så fort de ritats (och betalning gjorts), det program som har flest beställningar ritas först.
OBS! Nästan alla WE-program fick ny version i slutet av mars.
Den gamla versionen av programmen har flyttats till längst ner på sidan under rubriken 'Program som inte längre gäller 2018'

Programmen i textformat finns på förbundets hemsida.

De program som det står ett '+' efter i menyn nedan går på långa banan, de med '-' efter går på korta banan.

Vill du kontakta mig, skicka ett mail.

Alla program giltiga 2017 är nu ritade, utom LA:2 för working equitation (det finns en felaktig väg, arrangörer uppmanas att använda WE-LA:1 under 2017, korrigering ska enligt uppgift komma 2018), avdelningsridning som jag inte för avsikt att rita upp (är redan ritade på förbundets hemsida), och kürprogrammen som ju inte går att rita upp.

Alla program giltiga 2018 finns listade nedan (de som förbundet hittills talat om att det kommer nya versioner av)
Självklart kommer jag kontinuerligt att uppdatera programmen så att de som finns här alltid är de officiellt giltiga. De program som förbundet ändrar under året kan jag dock missa, meddela mig gärna om du ser att något program här är äldre än på förbundets hemsida.

Tolka bilderna
  
Allmänt intryck
  
Bokstäverna

Ryttartest inledande klass (4 ryttare) - Uppdaterat 2012
Dressyryttartest I:1 -
Dressyryttartest I:2 -
Dressyryttartest L:1 -
Dressyryttartest L:2 -
Dressyryttartest M:1 -
Dressyryttartest M:2 -

LE:1 2011 -
LE:3 2011 -
LD:1 2011 -
LD:3 2011 -
LD:4 2011 -
Märke I 2015-
Märke II 2015 -
Märke II - Variant av
det gamla märke II,
för startfälttävlan

Märke III 2015 -
LC:1 2015 -
LC:2 2015 -
LB:1 2015 -
LB:2 2016 +
LB:3 2007 +
  
LA:1 2017 -
LA:2 2016 -
LA:3 2013 +
LA:4 2015 + uppdaterat 2015
Msv C:1 2018 +
Msv C:2 2018 +
Msv B:1 2003 -
Msv B:2 2006 +
Msv B:3 2008 +
Msv B:4 2003 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
Msv B:5 2017 +

Msv A:1 2016 +
FEI Prix S:t Georges 2009 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Intermediaire I 2009 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
Intermediaire I B 2016 +
FEI:s Intermediaire A 2014 + Uppdaterat 2015. Uppdaterat 2018, minimal ändring ridmässigt (piaff vid C), i övrigt bara ändring av bedömningsgrupper.
FEI:s Intermediaire B 2014 + Uppdaterat 2015. Uppdaterat 2017 ingen ändring i bilderna. Uppdaterat 2018, minimal ändring ridmässigt (piaff vid C resp A), i övrigt bara ändring av bedömningsgrupper.
FEI:s Intermediaire II 2009 + Uppdaterat 2014, ändrade ridvägar! Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Grand Prix 2009 + uppdaterat 2014, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017 ingen ändring i bilderna. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Grand Prix Special 2009 + uppdaterat 2014, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Uppdaterat 2017 ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018

Dressyrprogram för fyraåriga hästar 2008 +  
FEI:s inledande program för 5-åriga hästar 2004 + Avdrag ändrade 2012 (programmet har årtal 2017 i listan på förbundets sida)
FEI:s inledande program för 6-åriga hästar 2004 + Avdrag ändrade 2012 (programmet har årtal 2017 i listan på förbundets sida)
FEI:s inledande program för 7-åriga hästar 2017 + Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Finalprogram för 5-åriga hästar 2004 + Uppdaterat 2009, ingen ridmässig skillnad. Avdrag ändrade 2012 (programmet har årtal 2017 i listan på förbundets sida)
FEI:s Finalprogram för 6-åriga hästar 2004 + Uppdaterat 2009, ingen ridmässig skillnad. Avdrag ändrade 2012 (programmet har årtal 2017 i listan på förbundets sida)
FEI:s Finalprogram för 7-åriga hästar 2017 + Allmänt intryck ändrat 2018

LB för ungponny 2008 +
LA för ungponny 2008 +

LA:P0 2007 (kat B) +
  
LA:P1 2004 -
  
LA:P2 2004 -
Lagtävlansprogram för ponnyallsvenskan 2013 (Lätt A) -
FEI:s Lagtävlansprogram för ponnyryttare 2012 (Lätt A) + Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Inledande program för ponnyryttare 2012 (Lätt A) + Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Individuella Mästerskapsprogram för ponnyryttare 2012 (Lätt A) + Allmänt intryck ändrat 2018

FEI:s Inledande program A för children 2014 + Nytt i sverige 2016 Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Inledande program B för children 2014 + Nytt i sverige 2016 Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Individuella program för children 2014 + Nytt i sverige 2016 Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Lagtävlansprogram för children 2015 + Nytt i sverige 2016 Allmänt intryck ändrat 2018

FEI:s Inledande program Msv B (för juniorer) 2009 + omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad.
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Lagtävlansprogram Msv B (för juniorer) 2009 + omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv B (för juniorer) 2009 + omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018

FEI:s Inledande program Msv A (för Unga Ryttare) 2009 + Omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Lagprogram för Unga Ryttare (Prix S:t Georges) 2009 +
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv A (för Unga Ryttare) 2009 + Omdöpt 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
   Uppdaterat 2017, ingen ridmässig skillnad men ändrade bedömningsgrupper. Allmänt intryck ändrat 2018
FEI:s Grand Prix för Unga Ryttare (16-25) 2009 + Nytt i sverige 2012. Uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad. Allmänt intryck ändrat 2018

Dressyr för fyraåriga hästar/fälttävlan 2001 Kvalificeringsprogram -
Dressyr för fyraåriga hästar/fälttävlan 2001 Finalprogram +
Svenskt Fälttävlansprogram för debutantklass 1997 -/+
Svenskt Fälttävlansprogram för debutantklass (A) 2007 -/+
Svenskt Fälttävlansprogram för debutantklass 2011 -
Svenskt Fälttävlansprogram för Lätt klass 1997 samt Msv B Ponny -/+
Svenskt Fälttävlansprogram för Lätt klass (A) 2007 -/+
Svenskt Fälttävlansprogram för Lätt klass 2010 -/+
FEI:s Fälttävlansprogram för enstjärnig CCIP*(ponny) 2014 +
FEI:s Fälttävlansprogram för tvåstjärnig CCIP**(ponny) 2007 +
FEI:s program för enstjärning fälttävlan CCI/CIC*(A) 2009 +
FEI:s program för enstjärning fälttävlan CCI/CIC*(A) 2015
FEI:s program för enstjärning fälttävlan CCI/CIC*(B) 2009 +
FEI:s program för enstjärning fälttävlan CCI/CIC*(B) 2015
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI/CIC**(A) 2015
FEI:s program för tvåstjärning fälttävlan CCI/CIC**(B) 2015 +
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI/CIC***(A) 2015 +
FEI:s program för trestjärning fälttävlan CCI/CIC***(B) 2015 +
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(A) 2009 +
FEI:s program för fyrstjärning fälttävlan CCI****(B) 2009 +

Indelningen är ändrad: gamla grad 1a heter nu grad 1. Grad 1b heter nu grad 2, grad 2 heter nu grad 3, grad 3 heter nu grad 4 och grad 4 heter nu grad 5.
FEI Para Equestrian Grad 1 Individual Championship Test 2017 -
FEI Para Equestrian Grad 1 Team Test 2017 -
FEI Para Equestrian Grad 2 Individual Championship Test 2017 -
FEI Para Equestrian Grad 2 Team Test 2017 -
FEI Para Equestrian Grad 3 Individual Championship Test 2017 -
FEI Para Equestrian Grad 3 Team Test 2017 -
FEI Para Equestrian Grad 4 Individual Championship Test 2017 +
FEI Para Equestrian Grad 4 Team Test 2017 +
FEI Para Equestrian Grad 3 Individual Championship Test 2010 bana 20x40 m - (gäller för nya grad 4)
FEI Para Equestrian Grad 3 Team Test 2010 bana 20x40 m - (gäller för nya grad 4.)
FEI Para Equestrian Grad 5 Individual Championship Test 2017 +
FEI Para Equestrian Grad 5 Team Test 2017 +
FEI Para Equestrian Grad 4 Individual Championship Test 2010 bana 20x40m - ( gäller för nya grad 5)
FEI Para Equestrian Grad 4 Team Test 2010 bana 20x40 m - (gäller för nya grad 5)
Special Olympics Grad C Test 2 (Skritt) (2018) - Inte ritat än
Special Olympics Trav Test 1 (2011) -
Special Olympics Grad BI Test 2 (Skritt-Trav) (2018) - Inte ritat än
Special Olympics Galopp Test 1 (2011) -
Special Olympics Grad A Test 2 (Skritt-Trav-Galopp) (2018) - Inte ritat än

WE-Debutant 2015 - justerat 2016 (ingen ändring i bilderna)
WE-LE 2016 -
WE-LD 2018 - (enda ändringen är att de specat att förlängt steg ska vara minst 15 meter)

WE-LC 2018 -
WE-LB:1 2018 -
WE-LB:2 2018 -

WE-LA:1 2018 - (enda ändringen är spec att längningar ska vara minst 15 m)
WE-LA:2 2018 - klart i shopen
WE-Medelsvår 2018 - (enda ändringen är spec att längning ska vara minst 15 m)

Program som inte längre gäller 2018
Msv C:1 2011 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
Msv C:2 2010 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad
FEI:s Intermediaire A 2014 + Uppdaterat 2015. Före uppdateringen 2018
FEI:s Intermediaire B 2014 + Uppdaterat 2015. Uppdaterat 2017 ingen ändring i bilderna Före uppdateringen 2018

Special Olympics Skritt Test 1 (2011) -
Special Olympics Skritt Test 2 (2011) -
Special Olympics Trav Test 2 (2011) -
Special Olympics Galopp Test 2 (2014) - Ingen ridmässig skillnad. Det är bara texten till bedömingsgrupp 5 som är ändrad.
WE-LD 2016 -
WE-LC 2010 -
WE-LB:1 2014 -
WE-LB:2 2017 -
WE-LA:1 2016 -
WE-LA:2 2017 inte ritat än, väntar på korrigering/förtydligande från förbundet -
WE-Medelsvår 2010 -

Program som inte längre gäller 2017
LA:1 2007 -
Msv B:5 2005 +
FEI Prix S:t Georges 2009 + Före uppdateringen 2017
FEI:s Intermediaire I 2009 + Före uppdateringen 2017
FEI:s Intermediaire II 2009 + Före uppdateringen 2017
FEI:s Grand Prix Special 2009 + Före uppdateringen 2017
FEI:s Inledande program Msv B (för juniorer) 2009 + Före uppdateringen 2017
FEI:s Lagtävlansprogram Msv B (för juniorer) 2009 + Före uppdateringen 2017
FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv B (för juniorer) 2009 + Före uppdateringen 2017
FEI:s Inledande program Msv A (för Unga Ryttare) 2009 + Före uppdateringen 2017
FEI:s Lagprogram för Unga Ryttare (Prix S:t Georges) 2009 + Före uppdateringen 2017
FEI:s Individuella mästerskapsprogram Msv A (för Unga Ryttare) 2009 + Före uppdateringen 2017
FEI Para Equestrian Grad 1a Test 3 2006 (2011) - Uppdaterat 2011, ingen ridmässig skillnad
FEI Para Equestrian Grad 1a Team Test 2013 - Inga vägar är ändrade
FEI Para Equestrian Grad 1a Individual Championship Test 2013 - Inga vägar är ändrade
FEI Para Equestrian Grad 1b Test 13 2006 (2011) - Uppdaterat 2011
FEI Para Equestrian Grad 1b Team Test 2013 - Inga vägar är ändrade, bara indelningan i bedömningsgrupper
FEI Para Equestrian Grad 1b Individual Championship Test 2013 - Inga vägar är ändrade, bara indelningan i bedömningsgrupper
FEI Para Equestrian Grad 2 Test 24 2006 (2011) - Uppdaterat 2011
FEI Para Equestrian Grad 2 Team Test 2013 -
FEI Para Equestrian Grad 2 Individual Championship Test 2013 -
FEI Para Equestrian Grad 3 Test 34 2006 (2011) - Uppdaterat 2011
FEI Para Equestrian Grad 3 Team Test 2013 bana 20x60 m + Nytt i sverige 2014.
FEI Para Equestrian Grad 3 Individual Championship Test 2013 bana 20x60 m + Nytt i sverige 2014
FEI Para Equestrian Grad 4 Test 44 2006 (2014) - Uppdaterat 2014 (enda ändringen är gångart i bild 1, ska nu vara arbetstrav)
FEI Para Equestrian Grad 4 Team Test 2013 bana 20x60 m + Ingen ridmässig skillnad (indelningen i bedömningsgrupper är ändrad)
FEI Para Equestrian Grad 4 Individual Championship Test 2013 bana 20x60m + Ingen ridmässig skillnad (indelningen i bedömningsgrupper är ändrad)

Program som inte längre gäller 2016
Märke I - Gamla, fasas ut under 2015
Märke II - Gamla, fasas ut under 2015
LB:2 2003 +
LA:2 2003 -
Msv A:1 2003 + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad.
Intermediaire I B 2011 (nytt namn på Svår B:1 2010) + uppdaterat 2015, ingen ridmässig skillnad.
WE-LE 2015 -
WE-LD 2015 -
WE-LA 2015 -