http://www.stallbacken.com

Dressyrryttartest M:2
Detta program har inte bedömningsgrupper på det sätt som övriga program har, jag har grupperat rörelserna så att det skall bli lätt att läsa bilderna.
1. A Inridning i samlad galopp
   X  Halt - hälsning 
     Framridning i samlad trav
   C Vänster varv 2. HE Vänster öppna
   E   Vänd till vänster 3. B  Vänd till höger
   BF Höger öppna 4. A  Vänd rätt upp
   XM Höger sluta 5. HX Vänster sluta
   XA  Följ medellinjen
   A  Vänster varv 6. FXH Mellantrav
   H   Samlad trav 7. Före P Övergång till mellanskritt och vändning 
         på bakdelen till höger - Samlad trav 8. Före M Övergång till mellanskritt och vändning 
         på bakdelen till vänster - Mellanskritt 9. BLK Mellanskritt 10. A Halt - Ryggning en hästlängd 
     - Framridning i samlad vänster galopp 11. AC Serpentin med 3 bågar, galoppombyte i 
       språnget vid passerandet av medellinjen 12. HK Mellangalopp
    K   Samlad galopp 13. A Vänd rätt upp
    X Enkelt byte
    C Höger varv 14. MF Mellangalopp
    F   Samlad galopp 15. A Vänd rätt upp
    D Samlad trav
    I  Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2008