http://www.stallbacken.com

LD:4 2011
1. A Inridning i arbetstrav 
   X  Halt - hälsning 
     Framridning i arbetstrav
   C  Höger varv 2. CM  Arbetstrav
   MXK Vänd snett igenom visa 3-5 steg i mellantrav
   KA  Arbetstrav 3. A Volt med 10 m diameter 4. AF  Arbetstrav
   FXH Vänd snett igenom visa 3-5 steg i mellantrav
   HC  Arbetstrav 5. C Volt med 10 m diameter 6. CA Serpentin med 3 bågar
   AK Arbetstrav 7. KEX Mellanskritt 8. X Halt - Orörlighet 5 sek
       Framridning i arbetstrav
   BFA Arbetstrav 9. AK Mellanskritt
   KBH Fri skritt med bibehållen kontakt 
      (2 korta diagonaler) 10. HC  Ta tyglarna
    CMB Arbetstrav 11. B Vänd till höger
    X Vänd till höger 12. G Halt - hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015