http://www.stallbacken.com

LD:3 2011
1. A Inridning i arbetstrav 
   X  Halt - hälsning 
     Framridning i arbetstrav
   C  Höger varv 2. CMB Arbetstrav
   B    Volt med 10 m diameter 3. BFA Arbetstrav
   A    Halt - orörlighet 5 sek
        Framridning i arbetstrav 4. AK  Arbetstrav
   KXM Vänd snett igenom visa 3-5 steg i mellantrav
   MC  Arbetstrav 5. C Halt - orörlighet 5 sek
     Framridning i arbetstrav 6. CHE  Arbetstrav
   E    Volt med 10 m diameter
   EKAF Arbetstrav 7. FXH Vänd snett igenom visa 3-5 steg i mellantrav
   HC  Arbetstrav 8. CM  Mellanskritt
   MXK Vänd snett igenom i fri skritt med 
       bibehållen kontakt
   KA  Mellanskritt 9. AFB Arbetstrav
   BF   Volt tillbaka 10. FAKE Arbetstrav
    EK    Volt tillbaka 11. KAFB Arbetstrav
    B     Vänd till vänster
    X     Vänd till höger 12. G Halt - hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2011