http://www.stallbacken.com
Bokstävernas placering <%counter digits=5 type=hidden%>
Bokstävernas placering på 60-meters banan
Bana 20 x 60 m
Bokstävernas placering på 40-meters banan
Bana 20 x 40 m