http://www.stallbacken.com

Dressyrryttartest M:1
Detta program har inte bedömningsgrupper på det sätt som övriga program har, jag har grupperat rörelserna så att det skall bli lätt att läsa bilderna.
1. A Inridning i samlad trav
   X  Halt - hälsning 
     Framridning i samlad trav
   C Höger varv 2. MG Halvcirkel till höger med 10 m diameter
   GH Halvcirkel till vänster med 10 m diameter 3. HK Vänster öppna 4. FD Halvcirkel till vänster med 10 m diameter
   DK Halvcirkel till höger med 10 m diameter 5. KH Höger öppna 6. MF Mellantrav
   F   Samlad trav 7. A               Vänd rätt upp
   Mellan D och X till M Höger sluta 8. C               Vänd rätt upp
   Mellan G och X till F Vänster sluta 9. KX    Vänd snett igenom
   Före X Övergång till mellanskritt och vändning 
         på bakdelen till höger - Samlad trav 10. A     Mellanskritt
    FX     Vänd snett igenom
    Före X Vändning på bakdelen till vänster 11. A Halt - Ryggning en hästlängd - Framridning i 
      samlad höger galopp 12. KXM          Vänd snett igenom
    Mellan X och M Galoppombyte i språnget 13. C Volt till vänster med 8 m diameter 14. HK Mellangalopp
    K   Samlad galopp 15. FXH          Vänd snett igenom
    Mellan X och H Galoppombyte i språnget 16. C Volt till höger med 8 m diameter 17. MF Mellangalopp
    F   Samlad galopp 18. A Vänd rätt upp
    X Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2008