http://www.stallbacken.com

LB:2 2016
1. AX  Inridning i arbetstrav
   X   Halt - hälsning 
   XC Arbetstrav 2. C    Höger varv
   CMR Arbetstrav
   R    Volt med 10 m 3. RBP Arbetstrav
   PL   Halvcirkel med 10 m diameter 4. LXI Arbetstrav 5. IS  Halvcirkel med 10 m diameter
   SEV Arbetstrav 6. V     Volt med 10 m diameter
   VKAFP Arbetstrav 7. PH Mellantrav
   HC Arbetstrav 8. CMS Mellanskritt 9. SXP Mellanskritt, längning av hästens form genom 
       att ge längre tyglar 10. PF    Mellanskritt
    FAKV Arbetstrav 11. VM     Mellantrav
    MCH(S) Arbetstrav 12. Mellan H och S Vänster arbetsgalopp
    (H)SE        Arbetsgalopp 13. E      Volt med 15 m diameter
    EVKAF Arbetsgalopp 14. Mellan F och X Övergång till arbetstrav
    Mellan X och H Övergång till höger arbetsgalopp 15. HCMRB Arbetsgalopp 16. B     Volt med 15 m diameter
    BPFAK Arbetsgalopp 17. Mellan K och X Övergång till arbetstrav
    Mellan X och M Övergång till vänster arbetsgalopp 18. MCH  Arbetsgalopp
    HP    Mellangalopp
    Före P Övergång till arbetsgalopp 19. P Övergång till arbetstrav 20. PFA Arbetstrav
    A   Vänd rätt upp
    AX  Arbetstrav 21. X Halt - hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015