http://www.stallbacken.com

LD:1 2011
1. A Inridning i mellanskritt 
   X Halt - hälsning 
     Framridning i mellanskritt 
   C Höger varv 2. CM   Mellanskritt
   MFAK Arbetstrav 3. KXM Vänd snett igenom i arbetstrav 4. MC Mellanskritt
   C   Halt - orörlighet ca 5 sek
   CH  Mellanskritt 5. HKAF Arbetstrav 6. FXH Vänd snett igenom i arbetstrav 7. HCM Mellanskritt 8. MXK Vänd snett igenom i fri skritt med 
       bibehållen kontakt 9. KA Ta tyglarna - Mellanskritt
   A  Vänd rätt upp 10. AX Mellanskritt
    X   Halt - hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015