www.stallbacken.com
Denna sida är uppdaterad Lördag 27 december 2014
Hur du läser programmen

Bilderna underlättar för mig när jag dömer eftersom jag med en snabb blick kan se var gränsen går mellan bedömningsgrupperna.
Varje ruta/bild är en bedömningsgrupp. Ställ markören på en ruta så får du upp texten för den bedömningsgruppen. Tyvärr har jag nu p.g.a. flera bildstölder tvingats lägga in en copyrighttext i varje bild. Jag hoppas att den inte stör alltför mycket.

I de fall det inte framgår till vilken bedömningsgrupp något hör (oftast en s.k. 'transportsträcka') så har jag lagt den på den 'första' bedömningsgruppen. D.v.s. varje bild börjar med det som står först i bedömningsgruppen.

Gröna linjer är skritt, blå är trav och röda galopp. Kryss är halt.
En streckad linje betyder att man ska byta till den färgens gångart någonstans längs linjen, tex 'galoppfattning mellan H och M'. Detta är det gamla sättet att rita 'övergång mellan bokstäver'
En streckad linje med en 'korv' på mitten betyder också att man någonstans längs linjen ska byta gångart. I detta fall till den gångart färgen på korven och den andra halvan av den streckade linjen visar. Det är lämpligast att försöka göra övergången ungefär mitt emellan bokstäverna vilket många ryttare missat med det gamla sättet att rita eftersom de inte läst instruktionerna. Detta är det nya sättet att rita 'övergång mellan bokstäver'

En prick i en viss färg betyder övergång till den gångarten. I vissa fall finns det prickar utan gångartsbyte, då markerar det övergångar inom gångarten, t.ex. mellan arbetstrav och mellantrav, eller galoppombyte i språnget.
En del hjälptexter är inskrivna i bilderna: m.g. betyder t.ex. mellangalopp, a.t. arbetstrav o.s.v. Står det ett antal steg så är det oftast frågan om antal steg i ryggningen, men det kan också vara t.ex. antal steg i skritt mellan avsaktning och ny galoppfattning. Nytt för år 2003 är 'förlängd steglängd' istället för mellantrav och 'förlängning av galoppsprången' istället för mellangalopp i de lättaste programmen. Detta anges med hjälptexten 'förl. steg' resp. 'förl. språng'
Här nedan finns en tabell på vanligt förekommande förkortningar och vad de betyder. De är sorterade alfabetiskt radvis.

1 hästl en hästlängd 1 m fram till. rörelse framåt 1 m tillåten (i piaff) a.g. arbetsgalopp a.t. arbetstrav byte galoppombyte i språnget
ca x st ca x steg i angiven gångart f.g. förvänd galopp f.s. fri skritt f.s. m. kont fri skritt med bibehållen kontakt fri s. fri skritt
förl. spr. förlängd språnglängd förl. språng förlängning av galoppsprången förl. steg förlängd steglängd h.a.g. höger arbetsgalopp höger först vid 8-volt: gör volten till höger först (ryttarens höger)
korta ty korta tyglarna läng form gnm läng ty längning av hästens form genom att ge längre tyglar läng form gnm läng tygel läng formen genom att ge längre tyglar läng form gnm sl. ut ty läng formen genom att låta tygeln glida ur handen lättr. lättridning
lättr. el. neds. lättridning eller nedsittning lättr. till. lättridning tillåten lättr/neds valfr lättridning/nedsittning valfritt lättridn. lättridning m. innerh med innerhanden
m.g. mellangalopp m.s. mellanskritt m.t mellantrav neds nedsittning neds. el. lättr. nedsittning eller lättridning
nedsittn. nedsittning orörl orörlighet (dvs stå still och visa upp halten) pa. passage pi. piaff pi. x-y tr. piaff x-y tramp
s.f.g. samlad förvänd galopp s.g. samlad galopp s.h.g. samlad höger galopp s.pir skrittpiruett s.s. samlad skritt
s.t. samlad trav s.v.g. samlad vänster galopp s-pir. skrittpiruett ta ty. ta tyglarna v.a.g. vänster arbetsgalopp
vart x:e seriebyten i vart x:e språng vänster först vid 8-volt: gör volten till vänster först (ryttarens vänster) x sek stå still x sekunder x spr x språng x steg x steg i angiven gångart
ö.g. ökad galopp ö.s. ökad skritt ö.t. ökad trav ö-strykn överstrykning överg t. övergång till
övergång t. s.g. övergång till samlad galopp överstrykn överstrykning