http://www.stallbacken.com

LE:3 2011
1. A Inridning i mellanskritt 
   X  Halt - hälsning 
     Framridning i mellanskritt 
   C Höger varv 2. CMB Mellanskritt
   B    Vänd till höger
   E    Vänd till vänster
   EKA Mellanskritt 3. A   Volt med 10 m diameter
   AFB Mellanskritt 4. B Vänd till vänster
   X Halt - orörlighet ca 5 sek
     Framridning i mellanskritt 5. E   Vänd till höger
   EHC Mellanskritt 6. C  Volt med 10 m diameter
   CM Mellanskritt 7. MXK Vänd snett igenom i fri skritt med 
       bibehållen kontakt 8. Mellan K och A Ta tyglarna - mellanskritt 9. AE  Vänd halvt igenom
   EHC Mellanskritt 10. CE  Vänd halvt igenom
    EKA Mellanskritt 11. A Vänd rätt upp
    X  Halt - hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015