<%counter digits=5 type=text%>
Denna sida är uppdaterad Torsdag 4 Juni 2009

Hindertyper

Detta är de hindertyper som förekommer på vanlig banhoppning.

Hinder indelas i enkelhinder och kombinationer.

Enkelhinder är ett hinder som hästen bara behöver ett språng för att komma över. Ett enkelhinder kan vara antingen rättuppstående, eller ett längdhinder.
Enkelhinder finns på alla tävlingar.

I en kombination måste hästen ta två eller flera språng för att klara hela hindret. De vanligaste är 2-kombination (2 språng) och 3-kombination (3 språng). Kombinationer består av 2 eller flera enkelhinder med sådant avstånd att det bara är ett eller två språng emellan. Kombinationer indelas i öppna, slutna och delvis slutna kombinationer. En kombination är sluten om den är begränsad i sidled, så att man vid vägran inne i kombinationen måste hoppa för att komma ur den. Kombination räknas som sluten endast om den är angiven som sluten på banskissen (hindernummer och bokstav är inramad. Vid delvis sluten kombination är endast nummer och bokstav för de slutna delarna inramade). Vid vägran i en sluten kombination, eller sluten del av en delvis sluten kombination, så fortsätter man där man är (börjar alltså inte om från början i kombinationen). River man i samband med vägran i sluten kombination så måste man vara kvar inne i kombinationen medan hindret byggs upp igen.
2-kombination får finnas för ponny i Lätt B och högre, för häst i 1,00 och högre.
3-kombination får finnas för ponny i Lätt A och högre, för häst i 1,20 och högre

Rättuppstående
Rättuppstående är de hinder där alla hinderdelar ligger rakt över varandra.
Exempel är:
koppelräck (bara bommar, kallas ibland 'räcke')
grind
mur
plankhinder
sax (två hinderstöd och två bommar, den ena bommen från hållare på vänster stöd till marken vid höger stöd, den andra bommen från hållare på höger stöd till marken vid vänster stöd.) Detta hinder kallas ofta felaktigt för kryss, det som egentligen heter kryss är ett längdhinder, se nedan.
Rättuppstående hinder finns på alla tävlingar

Längdhinder
Längdhinder är de hinder som har en längd.
Exempel är oxer, trippelbarr, vattenhinder. Följande hindertyper är alla längdhinder:

Oxer
en oxer ska vara minst lika lång som den är hög. Det får bara vara en bom bak och den ska vara 0-5 cm högre än översta frambommen. Ju mindre höjdskillnad desto svårare hinder.
Oxer får finnas på alla tävlingar. Längden på oxern får vara högst klassens maxhöjd + 20 centimeter för häst. För ponny klassens maxhöjd för aktuell kategori + 20 cm.
När oxer ingår i kombination kan det finnas ytterligare regler för hur högt/långt hindret får vara.

Stigsprång
Ett stigsprång bör ha en längd på ca 2/3 av höjden.Den främre delen bör vara ca 3/4 av den bakre delens höjd. Den bakre delen bör ha så få hinderdelar som möjligt utan att hindret blir för glest. Stigsprång är normalt det hinder som är lättast för hästen.
Stigsprång får finnas på alla tävlingar.

Trippelbarr
En trippelbarr bör ha en längd som är 20-40 cm längre än höjden. Den främre delen kan vara ca 1/2 av hindrets höjd. Den bakersta delen får endast ha en bom.
Trippelbarr får finnas i klasser 1,10 och högre för häst, LB och högre för ponny. Den får ingå i kombination för häst i 1,30 och högre, för ponny i LA och högre. I kombination får trippelbarr endast vara a-hinder. Längden på trippelbarren får vara högst klassens maxhöjd + 40 centimeter för häst. För ponny klassens maxhöjd för aktuell kategori + 30 cm

Vattenhinder
Vattenhinder är antingen en vattengrav, eller hinder med vatten i (t.ex en oxer med vatten mellan fram- och bakdel).
Vattenhinder får finnas för ponny i LA och högre, för häst i 1,10 och högre. Vattenhindrets längd är specificerat i TR för respektive klass. I lägsta klassen där det får förekomma vatten ska längden på vattengrav vara för häst (klass 1,10) 2,00 m, för ponny (klass LA) 2,00 m för D, C och B-ponny, 1,5 m för A-ponny. För 'hinder med vatten' gäller samma längd som för motsvarande hinder utan vatten.

Mindre vanligt förekommande hindertyper
följande hinder finns inte beskrivna i TR:

Svinrygg
Svinrygg kan nog ses som två stigsprång rygg-i rygg med gemensam bakre del.

Kryss
Kryss är ett längdhinder. Det består av 4 hinderstöd och 2 bommar (eller flera om det är högre). Bommarna ligger från främre vänstra stödet till bakre högra stödet och från främre högra stödet till bakre vänstra stödet.

Solfjäder
Solfjäder är ett längdhinder. Det består av 1 hinderstöd på ena sidan och 3 eller fler stöd på andra sidan. Alla bommar ligger ovanför varandra på det ensamma stödet, och går sedan till varsitt stöd på den andra sidan.