Denna sida är uppdaterad 6 januari 2022
Regler för dressyrtävling

Denna sida gör inte anspråk på att vara en komplett samling regler. För kompletta regler hänvisas till Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente. Det som tas upp här är de grundläggande regler som man behöver känna till för att kunna tävla på 1* (fd lokal-) och 2* (fd regional-) tävling. Använd länkarna här, eller bläddra nedåt.

Ändringar 2021 (och en ändring som kom under pågående år 2019 samt ett förtydligande som kom i oktober 2021) är markerade med röd text nedan. Med reservation för att jag kan ha missat något. I övrigt har jag på några ställen bara förtydligat befintlig regel Jag har inte sett några ändringar för 2022.

Ryttarens klädsel
Hästens 'klädsel'
Vilka 'papper' behövs
Ålder på ryttare
Uppklassning
Kvalificering
Hur anmäler man sig
Prisutdelning
Rosetter
  
Vilka hästar får tävla
Vilka ponnyer får tävla
Vilka ryttare får tävla
Om man blir sjuk
Om hästen blir sjuk
Bortlottning
Tidsgränser
Tävlingens status
  
Vad betyder betygen
Vaccinationsbestämmelser
Best. för Grönt Kort
Regler för ungponny
När går man in på banan?
Hur många blir placerade?
När blir man utesluten?
Vilka klasser får man tävla?

På klubbtävling måste alla deltagare vara medlemmar i klubben. De enda regler som måste följas är de som gäller säkerhet, handhavande av hästen samt uppträdande mot funktionärer, medtävlande och andra närvarande. Allt annat får klubben själv bestämma (dock gäller jordbruksverkets regler om veterinärs närvaro). Därför behandlas inte klubbtävling på denna sida.

Är det något särskilt du vill att jag skall ta upp eller har du hittat något som är fel? Skicka ett mail.

OBS! att detta är MIN tolkning av tävlingsreglementet. Har du en annan tolkning, hör av dig och berätta din version. Motivera varför och hänvisa till de moment i TR du baserar dig på, så ska jag försöka ta reda på vad som egentligen gäller. Ryttarens klädsel

All utrustning ska användas på det sätt den är gjord för och för det syfte den är tänkt för.
Uppdatering av godkänd utrustning sker 1 januari varje år på förbundets hemsida.
Dessa regler gäller under tävlingsritten. Vid all annan ridning inom tävlingsområdet skall ryttare ha godkänd hjälm (även på internationell tävling/klass). Övrig klädsel är valfri.
Handhållen mobiltelefon/kommunikationsutrustning får inte användas under ridning medan hästen är i rörelse (dvs som jag tolkar det är det tillåtet när hästen står still)

Tillbaka till toppen Hästens 'klädsel'

All utrustning ska användas på det sätt den är gjord för och för det syfte den är tänkt för.
Uppdatering av godkänd utrustning sker 1 januari varje år på förbundets hemsida.
På hela tävlingsområdet måste hästen/ponnyn ledas i huvudlag med bett eller i det huvudlag man tänker tävla i. Träns är alltid tillåtet vid framridning och träning. Hästen ska ALLTID ha väl synlig nummerlapp. Om hästen inte har synlig nummerlapp, eller om nummerlappen är felaktig, så kan du få betala en straffavgift. I övrigt gäller: Tillbaka till toppen Vilka 'papper' behövs
Tillbaka till toppen Ålder på ryttare
Tillbaka till toppen Uppklassning

Uppklassning innebär att när man blivit 'för duktig' så får man inte längre starta i de klasser som man är uppklassad ur.

Tillbaka till toppen Kvalificering

Kvalificering innebär att man måste visa att man är 'tillräckligt duktig' för att få starta i en svårare klass.

Tillbaka till toppen Hur anmäler man sig

Tillbaka till toppen Vilka hästar/ponnyer får tävla

Tillbaka till toppen Vilka ryttare får tävla

Vilka ryttare som får tävla framgår av avsnitten Ålder på ryttare, Uppklassning och Kvalificering

Tillbaka till toppen Om man blir sjuk

Om du som ryttare blir sjuk kan du göra något av följande

Tillbaka till toppen Om hästen blir sjuk

Om din häst blir sjuk kan du göra något av följande

Tillbaka till toppen Bortlottning

Bortlottning tillämpas inte längre. Arrangören kan sätta en gräns för hur många anmälningar de tar emot och då stängs anmälan när det antalet uppnåtts (du kan fortfarande anmäla dig, men hamnar då på reservlista. Fram till eftersnmälningstiden går ut flyttas reserver automatiskt i turordning till 'anmälda' vartefter det blir plats pga strykningar. Arrangören kan också välja att inte sätta någon gräns, och då måste de ta emot alla som anmäler sig, blir det fler än 40 i en klass så måste de dela klassen i flera avdelningar eller över två dagar.
Om arrangören har maximerat antalet starter så gäller detta vid strykningar:
Först sätts ekipage från reservlistan in. De ska starta först i klassen, dvs räknas som efteranmälda ur startordningssynpunkt. De ska INTE stoppas in på det startnummer som blev 'ledigt' pga strykning.
Sedan sätts ekipage som vill göra klassbyte in. Dessa räknas också som efteranmälda ur startordingssynpunkt (som förut)
I sista hand sätts efteranmälda in.
Dock behöver man inte tänka på vem som ska plockas in, det sköter TDB med automatik (under förutsättning att strykningarna görs i TDB). Arrangören behöver bara hålla reda på att ALLA som kommer in i startlistan efter att anmälningstiden gått ut ska betraktas som efteranmälda på startlistan.

Tillbaka till toppen Tidsgränser

Tillbaka till toppen Vad betyder betygen

0 = Ej utförd/helt misslyckad
1 = Mycket dåligt
2 = Dåligt
3 = Ganska dåligt
4 = Ej fullt godkänd
5 = Med tvekan godkänd
6 = Godkänd
7 = Ganska bra
8 = Bra
9 = Mycket bra
10 = Utmärkt

Fr.o.m. 2013 kan domaren även ge halvpoäng (t.ex. 6,5). I unghästkvar/ungponnykval och de konstnärliga betygen i kür kan domaren ge poäng med en decimal (t.ex. 6,1).

Tillbaka till toppen Vaccinationsbestämmelser

För att få tävla måste hästen/ponnyn vara vaccinerad mot hästinfluensa.

Tillbaka till toppen Best. för Grönt Kort

Nya regler 2011. Du som redan har grönt kort behöver inte ta om det (men uppmuntras att gå den nya kursen).

Tillbaka till toppen Regler för ungponny

Tillbaka till toppen När går man in på banan?

Normalt får du inte rida in på banan förrän du fått startsignal, går du in på banan före startsignal får du 2 poängs avdrag. När du fått startsignal rider du in på banan vid A och har därmed börjat uppvisningen.

Om det inte går att rida in vid A får du komma in på banan innan du fått Startsignal. Efter startsignal påbörjas uppvisningen inifrån banan.

Vid tävling där det inte finns plats att rida runt hela banan (dvs utanför dressyrstaketet), eller där insläppet inte är vid A, har du rätt att rida inne på banan före startsignalen, även om det går att rida rakt in vid A. Efter startsignal påbörjas uppvisningen inifrån banan.

Tillbaka till toppen Hur många blir placerade?

Antalet placerade beror på antalet startande. Som startande räknas den som kommit in på banan. För att räknas som en tävlingsklass måste det vara minst 2 startande. Man måste ha fullföljt tävlingen för att bli placerad.
Antal startande Antal Placerade
2-4 1
5-8 2
9-12 3
13-16 4
17-20 5
21-24 6
25-28 7
29-32 8
33-36 9
37-40 10
I Grand Prix-klasser är alltid minst tre ekipage placerade oavsett antal startande.

Om det i någon klass/kategori/sammanslagen kategori blir endast en startande så görs den om till Clear round och ekipaget får rosett om det får minst 62,00%.

Tillbaka till toppen Tävlingens status

Alla tävlingar har en status. Den lägsta är Klubbtävling. På klubbtävling får bara klubbens egna medlemmar delta. Som medlem räknas den som betalat ordinarie helårsavgift. På klubbtävling får alla klasser finnas.

Efter klubbtävling kommer Inbjudningstävling. På Inbjudningstävling får klubbens egna medlemmar plus medlemmar i högst 10 andra inbjudna klubbar delta. Samma klasser och regler som för 1* (fd lokal- ) tävling gäller (inklusive krav på häst- och ryttarlicens).

Efter Inbjudningstävling kommer Lokaltävling 1*. På 1* tävling krävs det att både ryttare och häst/ponny har licens. Det får finnas klasser i högst LA. För häst får även FEI:s inledande program för children användas. för ponny även lagtävlansprogram för ponnyallsvenskan . För både häst och ponny får även program motsvarande svårighetsgrad högst LA för ryttartest, dressyrryttartest, för pararyttare och för fälttävlan användas.
LA:P1, LA:P2 och FEI:s dressyrrpogram för ponny får INTE användas på 1* tävling.

Efter 1* Lokal tävling kommer 2* Regional tävling. På 2* tävling måste både ryttare och häst/ponny ha licens. Lägsta klass som får finnas är LB. Högsta klass som får finnas för häst är klasser på nivå Medelsvår A och för ponny "FEI:s inledande och FEI:s lagtävlansprogram för ponnyryttare" samt FEI:s kür för ponnyryttare".
Även program med motsvarande nivå för dressyrryttartest, pararyttare och fälttävlan kan användas , För mer detaljerad lista av tillåtna program se TR.

Efter 2* kommer 3* (fd nationell) tävling. För att få starta på 3* tävling måste man ha upnått vissa resultat på 2* tävling. På 3* tävling måste det för häst finnas lägst Msv A eller högre och för ponny måste "FEI:s individuella mästerskapsprogram för ponnyryttare" och/eller Lagtävlansprogram för ponnyryttare ingå
Lägsta klass som får ingå är LA för både häst och ponny

När man uppnått visst resultat på 3* tävling kan man starta på 4* och 5* tävling (fd Elittävling). För häst måste Msv A eller högre klass finnas, för ponny måste FEI:s individuella mästerskapsprogram ingå. Lägsta klass som får ingå är LA för både häst och ponny. för häst Msv B och FEI:s Childrenprogram, och för ponny LA. På elittävling rids mästerskap, som t.ex. SM och EM-kval.

Det finns även olika cup-er och lagtävlingar. De man i allmänhet först kommer i kontakt med är allsvenskan. Reglerna ändras lite då och då och kan vara olika för häst och ponny. Division III är lägst och finns inte i alla distrikt (en del distrikt kan ha lägre divisioner). Reglerna i division III (och lägre om det finns) bestäms helt av respektive distrikt. Därefter kommer division II som för häst går i LA på regionaltävling (åtminstone i Stockholm, kan ev. variera över landet). Nästa steg är division I som har högre klasser. Bästa lag i division I flyttas upp i division elit som har ännu högre klasser. Aktuella regler för allsvenskan och de olika cuperna och mästerskapen finns på Ridsportförbundets hemsida, eller distriktets hemsida beroende på nivå på cup-en/mästerskapet.

Tillbaka till toppen När blir man utesluten?

Utesluten kan man bli av flera anledningar, här är några exempel, detta är inte en komplett lista:

Tillbaka till toppen Prisutdelning

Arrangören avgör tillsammans med överdomaren hur prisutdelning ska ske. Det kan alltså vara väldigt olika från tävling till tävling. Läs proposition och ryttarmeddelande noga, står det inget där, kolla i sekretariatet.

Ryttare som ska vara med på prisutdelningen och utan tillstånd från överdomare eller domarordförande uteblir från prisutdelning kan får böta 150-1500 kr, (beloppet bestäms av överdomaren), samt förlorar även hederspris, plakett och rosett!

Överdomaren kan tillåta ryttare att inte delta, delta utan häst eller delta i prisutdelningen på annan häst än den som placerat sig.

Vid kval för unga hästar/ponnyer bestämmer arrangören om priser och/eller rosetter delas ut.

Vid samtliga prisutdelningar är det tillåtet att ha en medhjälpare som har hästen/ponnyn i ledtygel under prisutdelningen.

Samtliga pristagare (även de till fots) skall vara reglementenligt klädda, inklusive hjälm med knäppt hakband. Ryttare till häst får INTE får ta av hjälmen under prisutdelningen. Häst får inte ha täcke utom när sponsortäcke delas ut som pris.

Rosetter och eventuellt pristäcke skall sättas på hästarna/ponnyerna INNAN de rider in till prisutdelningen.

Tillbaka till toppen Rosetter

Färgen på rosetterna har hittills varit i sverige:
1: blå-gul
2: blå
3: gul
4: röd
5: grön
6 och senare: vit

2019 ändrades texten i TR till att rosetterna KAN ha de färgerna. Det är alltså nu fritt fram för klubbarna att själva bestämma vilka färger de olika rosetterna ska ha. Jag gissar att de allra flesta dock kommer att fortsätta med de gamla färgerna.
I avd B kan särskilda rosetter delas ut (ingen färg specificerad)

Rosetten tillfaller hästens ägare. I de fall en speciall rosett delas ut för en viss cup eller poängtävling tillfaller den rosetten ryttaren. Vid paratävling på lånad häst (dvs arrangören håller med häst) tillfaller rosetten (samt hederspris och premie) ryttaren Tillbaka till toppen Vilka klasser får man tävla?

Det finns vissa restriktioner i vilka program man får rida under samma tävling. Restriktionerna gäller för ekipaget.
Det ser ut som att dessa restriktioner gäller enbart häst, men jag vågar inte garantera det.

På de lägsta nivåerna får man under samma meeting/helg kombinera antingen
LC, LB och LA eller
LA, Msv C och Msv B eller
Msv B och Msv A
För tillåtna kombinationer på högre nivå, se TR.
Rider man någon otillåten kombination blir man avstängd ur den senaste klassen.

Häst som startar Intermediaire I eller högre får bara starta en klass under dagen.

Tillbaka till toppen