http://www.stallbacken.com

Dressyrprogram för fyraåriga hästar 2008
1. A       Inridning i arbetstrav
   ADLXIGC Arbetstrav
   C       Höger varv 2. CMRBXEVKA Arbetsrav 3. A Halt - Stillastående ca 6 sek
     Framridning i arbetstrav 4. AFPBXESHC Arbetstrav 5. CMS Mellanskritt 6. SXPF Mellanskritt, längning av hästens form, genom 
        att ge längre tyglar 7. FAK Mellanskritt 8. KVE Arbetstrav
   E    Volt med 15 m diameter 9. E Höger arbetsgalopp 10. EBE Ett varv på mittvolten i arbetsgalopp 11. ESHCM Arbetsgalopp 12. MRBPF Förlängd språnglängd
    FA     Arbetsgalopp 13. AKV  Arbetstrav
    VM   Förlängd steglängd 
        (Lättridning/nedsittning valfritt) 14. MCHE Arbetstrav
    E     Volt med 15 m diameter 15. E Vänster arbetsgalopp 16. EBE Ett varv på mittvolten i arbetsgalopp 17. EVKAF Arbetsgalopp 18. FPBRM Förlängd språnglängd
    MC    Arbetsgalopp 19. CHS Arbetstrav
    SF   Förlängd steglängd (lättridning/nedsittnig valfritt) 20. FA   Arbetstrav
    A    Vänd rätt upp
    ALX  Arbetstrav 21. XIG  Mellanskritt 22. G Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2008