http://www.stallbacken.com

FEI:s Inledande program för 6-åriga hästar 2004
Detta program har inte bedömningsgrupper på det sätt som övriga program har, jag har grupperat rörelserna så att det skall bli lätt att läsa bilderna.
1. A  Inridning i arbetstrav
   X  Halt - Hälsning - framridning i arbetstrav
   C  Vänster varv 2. EX    Halvcirkel till vänster med 10 m diameter
   XB    Halvcirkel till höger med 10 m diameter
   BFAK Arbetstrav 3. KXM   Mellantrav 4. MCH Samlad trav
   SV   Vänster öppna 5. VL Halvcirkel med 10 m diameter
   LS Vänster sluta 6. SHCM Samlad trav
   RP    Höger öppna 7. PL Halvcirkel med 10 m diameter
   LR Höger sluta 8. RMCH Samlad trav
   HXF   Ökad trav
   FA    Samlad trav 9. A Halt - ryggning 4-5 steg - framridning i mellanskritt 10. KLB Mellanskritt
    BIH Ökad skritt
    HC  Mellanskritt 11. C Samlad höger galopp 12. PV Halvcirkel med 20 m diameter, ge och ta tyglarna 
       under några språng. Hästens huvud skall förbli i 
       en stadig form 13. VE    Samlad galopp
    EIM   Vänd snett igenom
    Nära I Galoppombyte i språnget 14. MCH Samlad galopp
    HEK Ökad galopp
    KAF Samlad galopp 15. FLE   Vänd snett igenom
    Nära L Galoppombyte i språnget 16. ESRB Mellangalopp, mellan S och R halvcirkel med 
         20 m diameter
    BFA   Samlad galopp 17. Före A Samlad trav
    A Vänd rätt upp
    X Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2009