http://www.stallbacken.com

FEI:s Inledande program för 5-åriga hästar 2004
Detta program har inte bedömningsgrupper på det sätt som övriga program har, jag har grupperat rörelserna så att det skall bli lätt att läsa bilderna.
1. A  Inridning i arbetstrav
   X  Halt - Hälsning - Framridning i arbetstrav
   C  Höger varv
   CB Arbetstrav 2. BX    Halvcirkel till höger med 10 m diameter
   XE    Halvcirkel till vänster med 10 m diameter
   VKAF Samlad trav 3. FXH   Mellantrav
   H     Arbetstrav 4. CA Serpentin över medellinjen med 3 bågar 5. KXM Mellantrav
   MC  Samlad trav 6. C Halt - ryggning en hästlängd - 
     omedelbar framridning i mellanskritt 7. HB Mellanskritt 8. BK Mellanskritt, längning av hästens form genom 
      att ge längre tyglar 9. K  Korta tyglarna
   KA Mellanskritt 10. A    Vänster arbetsgalopp
    AFB  Arbetsgalopp
    BRSE Mellangalopp, mellan R och S halvcirkel 
         med 20 m diameter
    E    Samlad galopp 11. KDE Halvcirkel med 10 m diameter, 
        kom ut på spåret vid E
    EH  Förvänd galopp 12. Före H Enkelt byte 13. ME   Vänd snett igenom
    EK   Förvänd galopp
    K    Arbetstrav
    KAFP Arbetstrav 14. 
    PV Halvcirkel med 20 m diameter, gradvis längning 
       av hästens form genom att ge längre tyglar 
       (lättridning) 15. Mellan V och K Korta tyglarna 16. A Vänd rätt upp
    X Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2009