http://www.stallbacken.com

FEI:s finalprogram för 5-åriga hästar 2004
Detta program har inte bedömningsgrupper på det sätt som övriga program har, jag har grupperat rörelserna så att det skall bli lätt att läsa bilderna.
Uppdateringen 2009: inga ändringar ridmässigt, enda ändringen är avdrag för felridning
1. A  Inridning i arbetstrav
   X  Halt - Hälsning - Framridning i arbetstrav
   C Vänster varv 2. CA serpentin över medellinjen med 3 bågar 3. FXH   Mellantrav
   H     Samlad trav
   Före C Mellanskritt 4. C Vändning på bakdelen till höger - 
     Framridning i samlad trav 5. S Volt till vänster med 10 m diameter 6. E Vänd till vänster
   B Vänd till höger 7. P Volt till höger med 10 m diameter 8. KXM Mellantrav
   MC  Arbetstrav 9. CH Mellanskritt
   HP Mellanskritt, längning av hästens form, genom att 
      ge längre tyglar
   P  Korta tyglarna
   PF Mellanskritt 10. F   Höger arbetsgalopp
    FAK Arbetsgalopp 11. KS           Mellangalopp
    Mellan S och H Samlad galopp 12. HGE Halvcirkel med 10 m diameter, kom ut 
        på spåret vid E 13. VP Halvcirkel med 20 m diameter i förvänd galopp
    PR  Förvänd galopp 14. R Enkelt byte 15. RCH Samlad galopp 16. HK Mellangalopp 17. K Samlad galopp 18. FE Vänd snett igenom 19. SR Halvcirkel med 20 m diameter i förvänd galopp
    RP Förvänd galopp 20. P Enkelt byte 21. PFA Samlad galopp 22. A Arbetstrav 23. VP Halvcirkel med 20 m diameter, gradvis längning av 
       hästens form, genom att ge längre tyglar 
       (nedsittning) 24. Mellan P och F Korta tyglarna 25. A Vänd rätt upp 26. X Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2007