http://www.stallbacken.com

Lagtävlan 2013 för Ponnyallsvenskan (LA)
1. AX Inridning i arbetstrav
   X  Halt - Hälsning
   XC Arbetstrav 2. C   Vänster varv
   CH  Arbetstrav
   HXF Mellantrav
   FA  Arbetstrav 3. A      Vänd rätt upp
   D      Skänkelvikning undan höger skänkel, 
          kom ut mellan E och H
   (E)HCM Arbetstrav 4. MXK Mellantrav
   KA  Arbetstrav 5. A Vänd rätt upp
   D Skänkelviknng undan vänster skänkel, 
     kom ut mellan B och M 6. MG Halvcirkel till vänster med 10 m
   GH Halvcirkel till höger med 10 m diameter
   HC Arbetstrav 7. C Halt - orörlighet - framridning i mellanskritt 8. CM Mellanskritt 9. MXK         Mellanskritt, längning av hästens form 
               genom att ge längre tyglar
   Mellan K och A Korta tyglarna - mellanskritt 10. Mellan A och F Vänster arbetsgalopp 11. FM Mellangalopp
    M  Övergång till arbetsgalopp
    MC Arbetsgalopp 12. C           Vänd halvt igenom i samlad galopp
    Mellan B och F Halvcirkel med 20 m diameter i samlad 
                förvänd galopp, Kom ut mellan K och E 13. E            Arbetstrav
    Mellan E och H Höger arbetsgalopp
    (E)HC        Arbetsgalopp 14. C           Vänd halvt igenom i samlad galopp
    Mellan E och K Halvcirkel med 20 m diameter i samlad 
                förvänd galopp, Kom ut mellan F och B 15. B            Arbetstrav
    Mellan B och M Vänster arbetsgalopp 16. (B)MCHE      Arbetsgalopp
    EX           Halvcirkel med 10 m diameter
    Mellan X och G Övergång till mellanskritt - 
                mellanskritt ca 8 steg - 
                höger arbetsgalopp
    C            Höger varv
    CM          Arbetsgalopp 17. MXK   Mellangalopp
    Före K Övergång till arbetsgalopp 18. K  Övergång till arbetstrav
    KA Arbetstrav
    A  Vänd rätt upp
    AX Arbetstrav 19. X Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2013