http://www.stallbacken.com

Lätt B för ungponny 2008
1. AX Inridning i arbetstrav
   X   Halt - Hälsning
   XC Arbetstrav
   C  Höger varv 2. CM  Arbetsrav
   MV  Mellantrav
   VKA Arbetstrav 3. A  Volt med 10 m diameter
   AF Arbetstrav 4. FS  Mellantrav
   SHC Arbetstrav 5. C  Volt med 10 m diameter
   CM Arbetstrav 6. MV Ökad skritt 7. VKA Mellanskritt 8. AFB Vänster arbetsgalopp
   B    Volt med 15 m diameter 9. BMCH  Arbetsgalopp
   HXF   Mellangalopp
   Före F Övergång till arbetsgalopp 10. FA Arbetstrav 11. AKE Höger arbetsgalopp
    E    Volt med 15 m diameter 12. EHCM  Arbetsgalopp
    MXK   Mellangalopp
    Före K Övergång till arbetsgalopp 13. KA Arbetstrav 14. A  Vänd rätt upp
    AX Arbetstrav
    X  Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2008