http://www.stallbacken.com

Lätt A för ungponny 2008
1. AX Inridning i arbetstrav
   X   Halt - Hälsning
   XC Arbetstrav 2. C    Höger varv
   CM   Arbetsrav
   MV   Mellantrav
   VKAF Arbetstrav 3. FS  Skänkelvikning
   SHC Arbetstrav 4. CI Vänd rätt upp
   I Volt till höger med 10 m 5. IXL  Arbetstrav
   L    Volt till vänster med 10 m
   LAK Arbetstrav 6. KR    Skänkelvikning
   RMCH Arbetstrav 7. HP  Mellantrav
   PFA Arbetstrav 8. AK Mellanskritt
   KR Ökad skritt
   RM Mellanskritt 9. Mellan M och C Vänster arbetsgalopp 10. CA Serpentin med bibehållen galopp 3 bågar 11. A  Volt med 10 m
    AF Arbetsgalopp 12. FXH   Mellangalopp
    Före H Övergång till arbetsgalopp 13. H            Arbetstrav
    Mellan H och C Höger arbetsgalopp 14. CA Serpentin med bibehållen galopp 3 bågar 15. A  Volt med 10 m
    AK Arbetsgalopp 16. KXM    Mellangalopp
    Före M Övergång till arbetsgalopp 17. M       Arbetstrav
    MCHEXG Arbetstrav 18. G Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2008