http://www.stallbacken.com

LA:P2 2004
1. AX Inridning i samlad galopp 
   X   Halt - Orörlighet - Hälsning 
   XC Samlad trav 2. C    Höger varv
   CM  Samlad trav
   MXK Mellantrav 3. Övergångarna vid M och K 4. KAF Samlad trav
   FB   Vänster öppna 5. BX Halvcirkel till vänster med 10 m diameter
   XD Följ medellinjen
   DK Halvcirkel till höger med 10 m diameter 6. KG Höger sluta
   GC Samlad trav 7. C Vänster varv
   CH Samlad trav
   HXF Mellantrav 8. Övergångarna vid H och F 9. FAK Samlad trav
   KE   Höger öppna 10. EX Halvcirkel till höger med 10 m diameter
    XD Följ medellinjen
    DF Halvcirkel till vänster med 10 m diameter 11. FG Vänster sluta
    GC Samlad trav 12. C            Höger varv
    Mellan C och M Övergång till mellanskritt
    M            Vänd till höger 13. Mellan G och H Vändning till bakdelen till höger 14. Mellan G och M Vändning på bakdelen till vänster 15. Fortsätt i mellanskritt till H
    Mellanskritt (C)MG(H)G(M)GH 16. HEF Ökad skritt
    FA Mellanskritt 17. A Samlad höger galopp 18. AKEX Samlad galopp
    X     Enkelt byte
    XBM  Samlad galopp 19. M Volt till vänster med 8 m diameter 20. MC Samlad galopp
    CB  Vänd halvt igenom
    BE  Halvcirkel med 20 m diameter i förvänd galopp 21. Mellan E och H Enkelt byte 22. HCM Samlad galopp
    MXK  Mellangalopp 23. Före K Övergång till samlad galopp 
          inkl. övergången vid M
    K      Övergång till samlad trav 24. KA Samlad trav
    A  Samlad vänster galopp 25. AFBX Samlad galopp
    X     Enkelt byte
    XEH  Samlad galopp 26. H Volt till höger med 8 m diameter 27. HC Samlad galopp
    CE  Vänd halvt igenom
    EB  Halvcirkel med 20 m diameter i förvänd galopp 28. Mellan B och M Enkelt byte 29. MCH Samlad galopp
    HXF Mellangalopp 30. Före F Övergång till samlad galopp 
          inkl. övergången vid H
    F      Övergång till samlad trav 31. FA Samlad galopp
    A  Vänd rätt upp
    AX Samlad trav
    X  Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2004