http://www.stallbacken.com

LA:P1 2004
1. AX Inridning i samlad galopp 
   X   Halt - Orörlighet - Hälsning 
   XC Samlad trav 2. C    Höger varv
   CM  Samlad trav
   MBF Höger öppna 3. FD  Halvcirkel till höger med 10 m diameter
   DM Höger sluta
   MC Samlad trav 4. C    Vänd rätt upp
   CX   Samlad trav
   X    Åttvolt till vänster och höger med 8 m diameter
   XDA Samlad trav 5. A    Höger varv
   AK   Samlad trav
   KXM Mellantrav 6. Övergångarna vid K och M 7. MCH Samlad trav
   HEK Vänster öppna 8. KD Halvcirkel till vänster med 10 m diameter
   DH Vänster sluta
   HC Samlad trav 9. CME Ökad skritt 10. EF(A) Mellanskritt 11. Före A Samlad höger galopp 12. AC Serpentin med bibehållen galopp 3 bågar 13. CME Samlad galopp
         Vid passerandet av medellinjen enkelt byte
    EKA  Samlad galopp 14. AC Serpentin med bibehållen galopp 3 bågar 15. CHB Samlad galopp
         Vid passerandet av medellinjen enkelt byte
    BFA  Samlad galopp 16. AK   Samlad galopp
    KXM Mellangalopp 17. Före M Övergång till samlad galopp inkl. övergången 
          vid K 18. M    Övergång till samlad trav
    MCH Samlad trav 19. HXF Mellantrav 20.    Övergångarna vid H och F
    FA Samlad trav 21. A  Vänd rätt upp
    AX Samlad trav
    X  Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2004