http://www.stallbacken.com

FEI:s Inledande program för ponnyryttare 2012
1. A  Inridning i samlad galopp
   X  Halt - Orörlighet - Hälsning 
      Framridning i samlad trav
   XC Samlad trav 2. C   Höger varv
   MXK Mellantrav
   KAF  Samlad trav 3. FB Vänster öppna 4. B Volt till vänster med 8 m diameter 5. BG Vänster sluta
   G  Följ medellinjen
   C  Vänster varv 6. HXF Ökad trav
   F   Samlad trav 7.    Övergångarna vid H och F
   FA Samlad trav 8. A Halt - orörlighet - Ryggning 4 steg - 
     omedelbar framridning i samlad trav 9. KE Höger öppna 10. E Volt till höger med 8 m diameter 11. EG Höger sluta
    G   Följ medellinjen
    C   Höger varv 12. Mellan C och M (Mellanskritt)
    M            (Vänd till höger)
    Mellan G och H Samlad skritt och skrittpiruett 
                till höger - Mellanskritt 13. Mellan G och M Samlad skritt och skrittpiruett 
                till vänster - Mellanskritt mot H 14. Mellanskritten från övergången mellan C och M till 
    övergången till ökad skritt vid H 15. HSXP Ökad skritt 16. PFA Mellanskritt 17. A  Samlad höger galopp
    AV Samlad galopp 18. V  Volt med 8 m diameter
    VE Samlad galopp 19. E Vänd till höger
    X Enkelt byte
    B Vänd till vänster 20. R     Volt med 8 m diameter
    RMCH Samlad galopp 21. HP Mellangalopp
    P   Samlad galopp 22. PFA Förvänd galopp 23. A Enkelt byte 24. AKV Samlad galopp
    VR  Mellangalopp
    R   Samlad galopp 25. RMC Förvänd galopp 26. C Enkelt byte 27. HK Ökad galopp
    K   Samlad galopp 28.    Övergångarna vid H och K
    KA Samlad galopp 29. A Vänd rätt upp
    X Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2012