http://www.stallbacken.com

FEI Para Equestrian Grad 4 Team Test 2010 Bana 20 x 40 m
1. A Inridning i samlad trav
   X  Halt - Orörlighet - Hälsning 
     Framridning i samlad trav
   C  Vänster varv 2. HE  Samlad trav
   E   Volt till vänster med 10m diameter
   EKA Samlad trav 3. A Vänd rätt upp
   D Skänkelvikning undan höger (står vänster, måste 
     vara fel) skänkel, kom ut mellan E och H 4. HCMB Samlad trav
   B     Volt till höger med 10m diameter
   BFA   Samlad trav 5. A    Vänd rätt upp
   D    Skänkelvikning undan vänster (står höger, måste
       vara fel) skänkel, kom ut mellan B och M
   MCH Samlad trav 6. HXF Vänd snett igenom i mellantrav
   FA  Samlad trav 7. Övergångarna vid H och F 8. AKE Mellanskritt 9. EB Halv volt till höger med 20 m diameter i ökad skritt 10. BFA Mellanskritt 11. A Samlad höger galopp 12. K(EBE)H Mellangalopp med en volt till höger med 
            20 m diameter vid E 13. H    Samlad galopp
    C    Volt till höger med 10 m diameter
    CMB Samlad galopp 14. BX Halv volt till höger med 10 m diameter
    X  Enkelt byte
    XE Halv volt till vänster med 10 m diameter 15. EKA Samlad galopp
    A   Volt till vänster med 10 m diameter
    AF  Samlad galopp 16. F(BEB)M Mellangalopp med en volt till vänster med 
           20 m diameter vid B 17. MCHE Samlad galopp
    EX    Halv volt till vänster med 10 m diameter
    X     Enkelt byte
    XB    Halv volt till höger med 10 m diameter 18. BF Samlad galopp
    F  Samlad trav 19. A Halt – Ryggning 4 steg – Framridning i samlad trav 20. KX Samlad trav
    XG Vänd rätt upp 21. G Halt – Orörlighet – Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2012