http://www.stallbacken.com

FEI Para Equestrian Grad 4 Individual Championship Test 2010 Bana 20 x 40 m
1. A Inridning i samlad trav
   X  Halt - Orörlighet - Hälsning 
     Framridning i samlad trav
   C  Vänster varv 2. H Volt till vänster med 10m diameter 3. HEK Vänster öppna 4. KAF Samlad trav
   FXH Mellantrav
   HCM Samlad trav 5. M Volt till höger med 10 m diameter 6. MBF Höger öppna 7. FAK Samlad trav
   KG  Höger sluta 8. G    Fortsätt på medellinjen
   C   Vänd till höger
   MXK Mellantrav 9. KAF Samlad trav
   FG  Vänster sluta
   G   Fortsätt på medellinjen
   C   Vänd till vänster 10. H     [Samlad skritt]
    E     [Vänd till vänster]
    Före B Halv skrittpiruett till vänster 11. Före E Halv skrittpiruett till höger
    B     [Vänd till höger]
    BF    [Samlad skritt} 12. H-E-X-(B)-X-(E)-X-B-F Den samlade skritten 13. FAK Samlad höger galopp 14. K(EBE)H Mellangalopp inklusive en 20 m volt 
           till höger vid E
    H       Samlad galopp 15. C  Vänd rätt upp
    GE Samlad höger galopp
    EK Förvänd galopp 16. K Mellanskritt
    A Samlad vänster galopp 17. F(BEB)M Mellangalopp inklusive en 20 m volt 
           till vänster vid B
    M      Samlad galopp 18. C  Vänd rätt upp
    GB Samlad vänster galopp
    BF Förvänd galopp 19. F   Mellanskritt
    AKX Ökad skritt
    XG  Mellanskritt på medellinjen 20. G Halt – Orörlighet – Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2013