http://www.stallbacken.com

FEI Para Equestrian Grad 3 Team Test 2010
1. A Inridning i arbetstrav
   X  Halt - Orörlighet - Hälsning 
     Framridning i arbetstrav
   C  Höger varv 2. B  Volt till höger i samlad trav med 10 m diameter
   BF Höger öppna 3. FA  Samlad trav
   AKE Mellanskritt
   E   Vändning på bakdelen till höger (180 grader)
       Framridning i mellanskritt 4. AFB Samlad trav
   B    Volt till vänster i samlad trav med 10 m diameter
   BM  Vänster öppna 5. CHE Mellanskritt
   E    Vändning på bakdelen till vänster (180 grader)
        Framridning i mellanskritt 6. HCM Arbetstrav 7. MXK Mellantrav
   K    Samlad trav 8. A Halt - Ryggning 4 steg - Framridning i mellanskritt 9. FM Fri skritt med bibehållen kontakt
   MC Mellanskritt 10. C Vänster arbetsgalopp och direkt därefter
      volt till vänster med 20 m diameter 11. HEK Mellangalopp, minst 3 – 5 steg
    K    Samlad galopp 12. A   Vänd rätt upp
    DEH Förvänd vänster galopp 13. H Arbetstrav 14. C Höger arbetsgalopp och direkt därefter
      volt till höger med 20 m diameter 15. MBF Mellangalopp, minst 3 – 5 steg
    F    Samlad galopp 16. A    Vänd rätt upp
    DBM Förvänd galopp 17. M Arbetstrav 18. HXF Vänd snett igenom i mellantrav 19. A Vänd rätt upp
    X Mellanskritt 20. G Halt – Orörlighet – Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2012