http://www.stallbacken.com

FEI Para Equestrian Grad 3 Individual Championship Test 2010
1. A Inridning i arbetstrav
   X  Halt - Orörlighet - Hälsning 
     Framridning i samlad trav
   C Höger varv 2. M Volt till höger med 10 m diameter 3. MBF Höger öppna 4. FAK Arbetstrav med övergång till och från skritt vid A
       (visa 3 – 4 steg skritt) 5. KXM Mellantrav
   MCH Samlad trav 6. H Volt till vänster med 10 m diameter 7. HEK Vänster öppna
   KAF Arbetstrav 8. F   Mellanskritt
   B    Vändning på bakdelen till vänster (180 grader)
       Framridning i mellanskritt
   FAK Samlad trav 9. K   Mellanskritt
   E    Vändning på bakdelen till höger (180 grader)
       Framridning i mellanskritt
   KAF Samlad trav 10. FXH Mellantrav
    H   Arbetstrav 11. C Halt - Ryggning 4 steg - Framridning i mellanskritt
      och direkt därefter…… 12. C Volt till höger med 10 m diameter i mellanskritt 13. C  Höger arbetsgalopp och volt till höger 
       med 20 m diameter
    CM Arbetsgalopp 14. MBF Mellangalopp med övergång till 
        samlad galopp strax före F
    FA  Samlad galopp 15. A Vänd rätt upp
    DB Samlad galopp
    BM Förvänd galopp 16. M Övergång till arbetstrav
    C Övergång till mellanskritt 17. C Volt till vänster med 10 m diameter i mellanskritt 18. C  Vänster arbetsgalopp och volt till vänster 
       med 20 m diameter
    CH Arbetsgalopp 19. HEK Mellangalopp med övergång till 
        samlad galopp strax före K
    KA  Samlad galopp 20. A  Vänd rätt upp
    DE Samlad galopp
    EH Förvänd galopp 21. H Övergång till arbetstrav
    C Övergång till mellanskritt 22. MBF Fri skritt med bibehållen kontakt
    FA   Mellanskritt 23. A Vänd rätt upp
    X  Halt – Orörlighet – Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2012