http://www.stallbacken.com

Msv B:4 2003
1. AX Inridning i samlad galopp
   X  Halt - Hälsning 
   XC Samlad trav 2. C    Höger varv
   CM  Samlad trav
   MRB Höger öppna 3. BX Halvcirkel med 10 m diameter
   XG Höger sluta
   GC Samlad trav
   C   Vänster varv 4. CH  Samlad trav
   HP  Mellantrav
   PFD Samlad trav 5. D Halt - Ryggning 4 steg - Framridning i samlad trav 6. DKV Samlad trav
   VM  Mellantrav
   M   Samlad trav 7. MCH Samlad trav
   HSE  Vänster öppna 8. EX Halvcirkel med 10 m diameter
   XG Vänster sluta
   GC Samlad trav
   C   Höger varv
   CM Samlad trav 9. MR          Samlad skritt
   R           Vänd till höger
   Mellan I och S Skrittpiruett till höger 10. Mellan I och R Skrittpiruett till vänster 11. IS Samlad skritt inkl samlad skritt MRI(S)I(R) 12. SEF Ökad skritt 13. FA Samlad skritt
    A  Samlad höger galopp 14. AKLB Samlad galopp
    L     Enkelt byte 15. BIH Samlad galopp
    I    Galoppombyte i språnget 16. HCM Samlad galopp
    MV   Mellangalopp
    V    Samlad galopp 17. VKA Samlad förvänd galopp 18. A Galoppombyte i språnget 19. AFLE Samlad galopp
    L     Enkelt byte 20. EIM Samlad galopp
    I    Galoppombyte i språnget 21. MCH Samlad galopp
    HP   Mellangalopp
    P    Samlad galopp 22. PFA Samlad förvänd galopp 23. A Galoppombyte i språnget 24. AK Samlad galopp
    KH Ökad galopp
    HC Samlad galopp 25. CM  Samlad trav
    MXK Ökad trav
    KA   Samlad trav 26. A  Vänd rätt upp
    AX Samlad trav
    X  Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2003