http://www.stallbacken.com

Msv B:3 2008
1. AX  Inridning i samlad galopp
   X   Halt - Hälsning 
   XC Samlad trav 2. C   Höger varv
   CMR Samlad trav
   RK   Ökad trav
   KA   Samlad trav 3. Övergångarna vid R och K 4. A  Volt med 8 m diameter
   AF Samlad trav 5. FPB Vänster öppna 6. BXE Samlad trav
   ESH Höger sluta 7. HCM Samlad trav
   MBF  Mellantrav
   FA   Samlad trav 8. A  Volt med 8 m diameter
   AK Samlad trav 9. KVE Höger öppna 10. EXB Samlad trav
    BRM Vänster sluta 11. MCH Samlad trav
    HS   Mellanskritt 12. SXP(F) Ökad skritt 13. Mellan P och F Övergång till samlad 
                skritt
    (P)FAK       Samlad skritt 14. K  Samlad höger galopp
    KV Samlad galopp 15. VM    Mellangalopp
    Före M Samlad galopp 16. M Galoppombyte i språnget 17. MCHSI Samlad galopp 18. I Galoppombyte i språnget 19. IRBP Samlad galopp
    PL   Halvcirkel till höger 20. LX          Samlad galopp
    Mellan L och X Enkelt byte 21. XE    Halvcirkel till vänster
    EVKAF Samlad galopp 22. FXH   Ökad galopp
    Före H Samlad galopp 23. H Galoppombyte i språnget 24. HCMRI Samlad galopp 25. I Galoppombyte i språnget 26. ISEVL Samlad galopp 27. L Halt - Ryggning 4 steg - Framridning i samlad 
      höger galopp 28. LPFA Samlad galopp
    A    Vänd rätt upp
    AX   Samlad galopp
    X    Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015