http://www.stallbacken.com

Msv B:2 2006
1. AX Inridning i samlad galopp
   X   Halt - Hälsning 
   XC Samlad trav 2. C   Vänster varv
   CHS Samlad trav
   SK   Mellantrav
   KAF  Samlad trav 3. FPB Vänster öppna 4. BX Halvcirkel med 10 m diameter
   AL Följ medellinjen
   LV Halvcirkel med 10 m diameter 5. VI(G) Höger sluta (kom ut mellan I och G) 6. C    Höger varv
   CMR Samlad trav
   RF   Ökad trav 7.     Övergångarna vid R och F
   FAK Samlad trav 8. KVE Höger öppna 9. EX Halvcirkel med 10 m diameter
   XL  Följ medellinjen
   LP  Halvcirkel med 10 m diameter 10. PI(G) Vänster sluta (kom ut mellan I och G) 11. C    Vänster varv
    CHSI Samlad trav 12. I Halt - Ryggning 4 steg - Framridning i mellanskritt 13. IRB Mellanskritt 14. BK Ökad skritt 15. K(A) Mellanskritt
    Före A Samlad skritt 16. AF Samlad vänster galopp 17. F Volt med 8 m diameter 18. FP  Samlad galopp
    PXS Samlad galopp med enkelt byte vid X
    SH  Samlad galopp 19. H Volt med 8 m diameter 20. HCM Samlad galopp
    MIE  Samlad galopp med galoppombyte 
         i språnget vid I 21. EB Halvcirkel med 20 m diameter 22. BIH  Samlad galopp med galoppombyte i språnget vid I
    HCM Samlad galopp 23. MBF Ökad galopp 24. Övergångarna vid M och F 25. FA Samlad galopp
    A  Vänd rätt upp
    AX Samlad galopp
    X  Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2006