http://www.stallbacken.com

Msv B:1 2003
1. AX  Inridning i samlad galopp 
   X   Halt - Hälsning 
   XC Samlad trav
   C   Höger varv 2. CM  Samlad trav
   MF  Mellantrav
   FAK Samlad strav 3. KE Höger öppna 4. E Volt med 8 m diameter 5. EH Höger sluta 6. HCM          Samlad trav
   M            Samlad skritt
   Mellan M och B Skrittpiruett till höger 7. MCH Samlad trav
   HK   Mellantrav
   KAF  Samlad trav 8. FB Vänster öppna 9. B Volt med 8 m diameter 10. BM Vänster sluta 11. MCH          Samlad trav
    H            Samlad skritt
    Mellan H och E Skrittpiruett till vänster 12. HCM Samlad trav
    MXK  Vänd snett igenom i ökad trav
    KAF  Samlad trav 13. FXH Vänd snett igenom i ökad skritt
    HC  Samlad skritt 14. CM Samlad höger galopp
    MF Mellangalopp
    FA Samlad galopp 15. AC Serpentin med 3 bågar, galoppombyte 
       i språnget varje gång medellinjen 
       passeras 16. CM    Samlad galopp
    MXK   Vänd snett igenom i mellangalopp
    Före K Övergång till samlad galopp 17. K Galoppombyte i språnget 18. KAF   Samlad galopp
    FXH   Vänd snett igenom i mellangalopp
    Före H Övergång till samlad galopp 19. H Galoppombyte i språnget 20. HCMBX Samlad galopp
    X       Halt - Ryggning 6 steg -
           Framridning i samlad
           vänster galopp
    XEKA   Samlad galopp 21. A    Vänd rätt upp
    AXG Samlad galopp
    G    Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2003