http://www.stallbacken.com

LB:3 2007
1. AX Inridning i arbetstrav
   X   Halt - hälsning 
   XC Arbetstrav 2. C   Vänster varv
   CHS Arbetstrav 3. S Volt med 10 m diameter 4. SEX Arbetstrav
   X    Halt - Stillastående ca 6 sek - 
       Framridning i arbetstrav
   XBP Arbetstrav 5. P Volt med 10 m 6. PFAK Arbetstrav
   KR   Mellantrav
   RMC  Arbetstrav 7. CA Serpentin över medellinjen med 4 bågar 8. AK Mellanskritt
   KR Ökad skritt 9. RM  Mellanskritt
   MCH Arbetstrav 10. H   Vänster arbetsgalopp
    HSE Arbetsgalopp 11. E Volt med 15 m diameter 12. ELF         Vänd snett igenom
    Mellan E och L Övergång till arbetstrav
    Mellan L och F Höger arbetsgalopp 13. FAK   Arbetsgalopp
    KR     Mellangalopp
    Före R Övergång till arbetsgalopp 14. R     Övergång till arbetstrav
    RMCH Arbetstrav 15. HP   Mellantrav
    PFAK Arbetstrav 16. K   Höger arbetsgalopp
    KVE Arbetsgalopp 17. E Volt med 15 m diameter 18. EIM         Vänd snett igenom
    Mellan E och I Övergång till arbetstrav
    Mellan I och M Vänster arbetsgalopp 19. MCH  Arbetsgalopp
    HP    Mellangalopp
    Före P Övergång till arbetsgalopp 20. P   Övergång till arbetstrav
    PFA Arbetstrav 21. A  Vänd rätt upp
    AX Arbetstrav 22. X Halt - hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015