http://www.stallbacken.com

LB:1 2015
1. AX Inridning i arbetstrav 
   X   Halt - Hälsning 
   XC Arbetstrav 2. C   Vänster varv
   CH  Arbetstrav
   HXF Vänd snett igenom med förlängd steglängd
   FAK Arbetstrav 3. K Volt med 10 m diameter 4. KEXBM Arbetstrav 5. M  Volt med 10 m diameter
   MC Arbetstrav 6. Mellan C och H Övergång till mellanskritt
   HXF          Mellanskritt, längning av hästens form 
                genom att ge längre tyglar 7. FA Mellanskritt
   AK Arbetstrav 8. Nära K Höger arbetsgalopp
   KE     Arbetsgalopp 9. E     Volt med 15 m diameter
   EHCM Arbetsgalopp 10. MXK   Vänd snett igenom med förlängd språnglängd
    Före K Övergång till arbetsgalopp 11. K   Övergång till arbetstrav
    KAF Arbetstrav 12. Nära F Vänster arbetsgalopp
    FB     Arbetsgalopp 13. B     Volt med 15 m diameter
    BMCH Arbetsgalopp 14. HXF   Mellangalopp
    Före F Övergång till arbetsgalopp 15. F   Övergång till arbetstrav
    FAK Arbetstrav 16. KXM Mellantrav
    M   Arbetstrav 17. MCHEXBFA Arbetstrav 18. A   Vänd rätt upp
    ADX Arbetstrav 19. X Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015