http://www.stallbacken.com

Intermediaire I B 2016
1. A Inridning i samlad galopp
   X  Halt – hälsning – framridning i samlad trav
   XC Samlad trav 2. C   Höger varv
   CM  Samlad trav
   MXK Ökad trav
   KA   Samlad trav 3. A  Vänd rätt upp
   DV Vänster sluta
   VE Samlad trav 4. E Övergång till passage 5. ES     Passage
   S mot M Passage 6. Nära medellinjen Piaff 8-10 tramp (rörelse framåt 
                 1 m tillåten) 7. Övergångarna passage - piaff - passage 8. Från piaff till M Passage 9. MCH Samlad trav
   HXF  Ökad trav
   FA   Samlad trav 10. A  Vänd rätt upp
    DP  Höger sluta
    PB Samlad trav 11. B Övergång till passage 12. BRI Passage 13. Nära I Piaff 8-10 tramp (rörelse framåt 1 m tillåten) 14. Övergångarna passage - piaff - passage 15. ISH Passage 16. HCM Samlad skritt 17. MV Ökad skritt 18. VK  Samlad skritt
    K    Framridning i samlad vänster galopp
    KAF Samlad galopp 19. FXH 7 galoppombyten i vartannat språng 20. HCM Samlad galopp
    MP   Mellangalopp
    PFA  Samlad galopp 21. A  Vänd rätt upp
    DG Sluta till höger och vänster om medellinjen 4 
       gånger med galoppombyte i språnget vid varje
       ombyte av sluta; den första och sista slutan
       4 språng, den andra och tredje slutan 8 språng
    G   Galoppombyte i språnget
    C   Höger varv 22. CMIE Samlad galopp
    I     Piruett till höger 23. E Galoppombyte i språnget 24. ELF Samlad galopp
    L    Piruett till vänster 25. F   Galoppombyte i språnget
    FAK Samlad galopp 26. KXM 7 galoppombyten i varje språng 27. MCH Samlad galopp
    HK   Ökad galopp 28.    Övergångarna vid H och K
    KA Samlad galopp 29. A  Vänd rätt upp
    AX Samlad galopp
    X  Halt - hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2016