http://www.stallbacken.com

Svenskt Fälttävlansprogram för debutantklass 2011

1. A Inridning i arbetstrav
   C Vänster varv 2. CM Arbetstrav
   MK  Vänd snett igeom med förlängd steglängd 
       (lättridning eller nedsittning)
   KA  Arbetstrav 3. AC Serpentin med 3 bågar 4. CHEX Mellanskritt 5. XBF Arbetstrav 6. Mellan F och A Höger arbetsgalopp 7. A  Volt till höger med 20 m diameter
   AK Arbetsgalopp 8. KH förlängd språnglängd 9. HM Arbetsgalopp 10. MBX Arbetstrav
    X    Halt - stillastående ca 6 sek - 
        framridning i arbetstrav
    XEK Arbetstrav 11. Mellan K och A Vänster arbetsgalopp 12. A  Volt till vänster med 20 m diameter
    AF Arbetsgalopp 13. FM Förlängd språnglängd
    MH Arbetsgalopp 14. H   Arbetstrav
    EBE Ett varv på mittvolten (20 m diameter); lättridning 
        och längning av hästens form genom att låta 
        tygeln glida ur handen 15. E   Nedsittning och korta tyglarna
    EKA Arbetstrav
    A   Vänd rätt upp 16. X Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2011