http://www.stallbacken.com

FEI:s program för trestjärnigstjärnig CCI/CIC*** (A) 2015
1. A Inridning i samlad galopp
   I Halt-hälsning, fortsätt i samlad trav
   C Vänster varv 2. CH  Samlad trav
   HXF Vänd snett igenom i mellantrav
   FA  Samlad trav 3. AK Samlad trav
   KE Höger öppna 4. EG Höger sluta
   C  Höger varv 5. MXK Vänd snett igenom i ökad trav
  (KA)  Samlad trav (det står inget i svenska programmet 
       men på FEI:s hemsida står det collected trot) 6. Övergångarna vid M&K 7. A Halt, orörlighet i ca 2-3 sekunder 8. A Ryggning 5 steg, därefter samlad trav 9. AF Samlad trav
   FB Vänster öppna 10. BG Vänster sluta
    (C) Vänster varv, övergång till mellanskritt 11. (CH) Mellanskritt
    HSP  Vänd snett igenom i ökad skritt
   (PF)  Mellanskritt 12. Mellanskritten CH och PF 13. F  Samlad höger galopp
    FA Samlad galopp 14. AL   Vänd rätt upp
    LR   Höger sluta i samlad galopp
    RMC Samlad förvänd galopp 15. CA Serpentin med tre bågar över hela banan, 
       1 bågen i förvänd galopp, 2 & 3 i rättvänd galopp.
       Galoppombyte i språnget över medelinjen 
       mellan 2 & 3 bågen
    AF Samlad galopp 16. Galoppombytet 17. FB   Ökad galopp
    BE   Halv volt med 20 m i diameter i mellangalopp
    EV   Mellangalopp
    VKA Samlad galopp 18. AL  Vänd rätt upp
    LS   Vänster sluta
    SHC Samlad förvänd galopp 19. CA Serpentin med 3 bågar över hela banan, 
       1 bågen i förvänd galopp, 2&3 bågen i rättvänd 
       galopp. Galoppombyte i språnget över medelinjen 
       mellan 2 & 3 bågen
    AK Samlad galopp 20. Galoppombytet 21. KE  Ökad galopp
    EB  Halv volt med 20 m i diameter i mellangalopp
    BP  Mellangalopp
    PFA Samlad galopp 22. A Vänd rätt upp
    L  Halt-hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015