http://www.stallbacken.com

FEI:s program för tvåstjärnigstjärnig CCI/CIC** (B) 2015
1. A  Inridning i arbetstrav
   I  Halt – hälsning, fortsätt i samlad trav
   C Höger varv i samlad trav 2. MB Höger öppna 3. BX Halv volt med 10 m i diameter till X
   XE Halv volt med 10 m i diameter till E 4. EK Vänster öppna
   KA Samlad trav 5. A Vänd rätt upp i samlad trav
   D Vänster sluta
      Kom ut mellan E&S 6. SH        Samlad trav
   H         Vänd höger, övergång till mellanskritt
   Mellan G&M Bakdelsvändning till höger, därefter 
             samlad trav 7. H  Vänd vänster
   SF Vänd snett i genom i mellantrav (nedsittning 
      eller lättridning)
   FA Samlad trav 8. A  Vänd rätt upp i samlad trav
   D   Höger sluta
      Kom ut mellan B&R
   RM Samlad trav 9. (MCH) Mellanskritt
   HM    Halv volt med 20 m i diameter i ökad skritt
  (MC)   Mellanskritt 10. Mellanskritt MCH och MC 11. C  Samlad vänster galopp
    CH Samlad galopp 12. HK Mellangalopp
    KA Samlad galopp 13. AC Serpentin med 3 bågar över hela banan 
       med bibehållen Vänster galopp
    CH  Samlad galopp 14. HE    Samlad galopp
    E     Vänd vänster
    Före X Mellanskritt 15. Mellan X&B Bakdelsvändning till vänster 16. X    Samlad höger galopp
    E    Vänd höger
    ESHC Samlad galopp 17. CM Samlad galopp
    MF Mellangalopp
    FA Samlad galopp 18. AC  Serpentin med 3 bågar över hela banan 
         med bibehållen Höger galopp
    CMR Samlad galopp 19. RB Samlad trav
    B   Volt med 10 m i diameter till X
    X   Följ medellinjen 20. I Halt-hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015