http://www.stallbacken.com

FEI:s program för tvåstjärnigstjärnig CCI/CIC** (A) 2015
1. A  Inridning i arbetstrav
   I  Halt – hälsning - framridning i samlad trav
   C Vänster varv 2. S Volt med 10 m diameter i samlad trav 3. SV Vänster öppna 4. V  Halv volt vänster med 10 diameter till L
   L   Vänster sluta
      Kom ut Mellan S och H
   HC Samlad trav 5. CM Samlad trav
   MV Vänd snett igenom i mellantrav (nedsittning 
      eller lättridning)
   VK Samlad trav 6. K Vänd vänster
   D Halt, orörlig 2-3 sekunder 7. D Ryggning 4-5 steg, därefter mellanskritt
   F Vänd vänster 8. FPXS Ökad skritt 9. SHC Mellanskritt 10. CMR Samlad trav
    R    Volt med 10 diameter i samlad trav 11. RP Höger öppna 12. P  Halv volt med 10 diameter till L
    L   Höger sluta
       Kom ut mellan R och M
    MC Samlad trav 13. CHS   Samlad vänster galopp
    SEXBP Samlad galopp
    PFA   Förvänd galopp 14. A Enkelt byte 15. AK Samlad höger galopp
    KH Mellangalopp
    HC Samlad galopp 16. CMR   Samlad galopp
    RBXEV Samlad galopp
    VKA   Förvänd galopp 17. A Enkelt byte 18. AF Samlad galopp
    FM Mellangalopp
    MC Samlad galopp 19. CH  Samlad trav
    HXF Vänd snett igenom i mellantrav, nedsittning 
        eller lättridnin 20. FA Samlad trav
    A  Vänd rätt upp
    L  Halt, hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015