http://www.stallbacken.com

FEI:s program för enstjärnig CCI/CIC* (B) 2015
1. A  Inridning i arbetstrav
   CM Höger varv i arbetstrav 2. MR Arbetstrav
   RK Vänd snett igenom i mellantrav (nedsittning 
      eller lättridning)
   KA Arbetstrav 3. A   Vänd rätt upp
   LS  Skänkelvikning åt vänster
   SHC Arbetstrav 4. C   Vänd rätt upp
   IV  Skänkelvikning åt höger
   VKA Arbetstrav 5. AI Serpentin med 2 bågar över hela banan, lättridning 
      eller Nedsittning. På längre tygel låt hästen söka sig 
      framåt- Nedåt. 
      Före I korta tyglarna 6. IRMC Arbetstrav 7. (CHS) Mellanskritt
   SP   Ökad skritt
   (PF)  Mellanskritt 8. Mellanskritten CHS och PF 9. FA Arbetstrav
   A  Höger arbetsgalopp
   AK Arbetsgalopp 10. KS Mellangalopp
    SH Övergång till arbetsgalopp 11. H Halv volt med 12 m i diameter, kom ut på 
      spåret mellan E och V 12. VP Halv volt med 20 m i diameter i förvänd galopp
    PB Förvänd galopp 13. BRMC Arbetstrav
    C     Vänster arbetsgalopp
    CH    Arbetsgalopp 14. HV Mellangalopp
    VK Övergång till arbetsgalopp 15. K Halv volt med 12 m i diameter, kom ut på 
      spåret mellan E och S 16. SR Halv volt med 20 m i diameter i förvänd galopp
    RB Förvänd galopp 17. BP Arbetstrav
    P  Halv volt med 10 m i diameter till L
    L  Följ medellinjen i arbetstrav 18. X Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015