http://www.stallbacken.com

FEI:s program för enstjärnig CCI/CIC* (A) 2015
1. A  Inridning i arbetstrav
   CH Vänster varv i arbetstrav 2. HS Arbetstrav
   SF  Vänd snett igenom i mellantrav 
      (lättridning eller nedsittning)
   FA Arbetstrav 3. AK Arbetstrav
   KX Skänkelvikning till X
   XE Halv volt med 10 diameter till E 4. EVK Arbetstrav
   A   Övergång till mellanskritt vid passerandet av A
   AF  Arbetstrav 5. FX Skänkelvikning till X
   XB Halv volt med 10 diameter till B 6. BF Arbetstrav
   F  Vänd höger
   D  Halt- orörlig ca 2-3 sekunder 7. D Ryggning 4-5 steg, fortsätt i mellanskritt 8. (K)  Vänd höger
   (KV) Mellanskritt
   VP   Halv volt med 20 diameter i ökad skritt
   (PF) Mellanskritt 9. Mellanskritten DKV och PF 10. FA Arbetstrav
    A  Höger arbetsgalopp 11. A Volt med 15 diameter 12. AC Serpentin i arbetsgalopp med tre bågar, 
       5 m på varje sida om medelinjen 13. CM Arbetsgalopp
    MV Vänd snett igenom i mellangalopp
    VK Förvänd arbetsgalopp 14. K Arbetstrav
    A Vänster arbetsgalopp 15. A Volt med 15 diameter 16. AC Serpentin i arbetsgalopp med tre bågar, 
       5 m på varje sida om medelinjen med bibehållen 
       vänster galopp 17. CH Arbetsgalopp
    HP Vänd snett igenom i mellangalopp
    PF Förvänd arbetsgalopp 18. F Arbetstrav
 A Vänd rätt upp 19. X Halt-hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015