http://www.stallbacken.com

Dressyr för fyraåriga hästar/fältävlan 2001
Kvalificeringsprogram

Rörelserna i trav utföres var för sig valfritt under lättridning eller nedsittning
1. A   Inridning i arbetstrav
   AXG Arbetstrav 2. C    Höger varv
   CMB Arbetstrav 3. B Vänd till höger
   E Vänd till vänster 4. FXH Vänd snett igenom med förlängd steglängd 5. C Volt ca 15 m diameter 6. MXK Vänd snett igenom med förlängd steglängd 7. A Volt ca 15 m diameter 8. AF  Mellanskritt
   FXH Vänd snett igenom i fri skritt
   HC  Mellanskritt 9. C Halt - framridning i arbetstrav 10. Mellan M och B Höger arbetsgalopp
    B            Volt ca 15 m diameter 11. KH Förlängning av galoppsprången 12. MXK Vänd snett igenom - innan K övergång 
        till arbetstrav 13. KAF         Arbetstrav
    Mellan F och B Vänster arbetsgalopp
    B            Volt ca 15 m diameter 14. HXF Vänd snett igenom med förlängning 
        av galoppsprången
    F    Arbetstrav 15. A Vänd rätt upp
    X  Halt - hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2005