http://www.stallbacken.com

MSV-WE 2010
1. AX Inridning i samlad galopp 
   X   Halt - Hälsning
   XC Arbetstrav 2. C            Höger varv
   CMB         Arbetstrav
   B            Vänd till höger
   Mellan B och X Volt till höger med 10 m diameter 3. X(E)         Samlad trav
   Mellan X och E Volt till vänster med 10 m diameter 4. EKD Samlad trav
   D    Halt - Rygging 6-10 steg - Framridning 
       i samlad trav 5. DFAK Samlad trav
   K     Höger sluta till kvartslinje 6. Mellan E och X Omställning till vänster 
               - Vänster sluta tillbaka till spåret 7. HCM Samlad trav
   MXK  Mellantrav
   KA   Samlad trav 8. AF    Mellanskritt
   FE(H) Ökad skritt 9. Före H        Samlad skritt
   H            Vänd till höger
   Mellan G och M Skrittpiruett till höger 10. Mellan G och H Skrittpiruett till vänster 11. GM Samlad skritt inkl. samlad skritt (E)HG(M)G(H)
    MC Samlad skritt 12. C   Samlad vänster galopp
    CHE Samlad galopp 13. E Volt med 20 m diameter i mellangalopp följt av
      Volt med 15 m diameter i arbetsgalopp följt av
      Volt med 10 m diameter i samlad galopp 14. EF Samlad galopp med galoppombyte i språnget 
       vid passerandet av medellinjen 15. FAKE Samlad galopp 16. E Volt med 20 m diameter i mellangalopp följt av
      Volt med 15 m diameter i arbetsgalopp följt av
      Volt med 10 m diameter i samlad galopp 17. EM Samlad galopp med galoppombyte i språnget 
       vid passerandet av medellinjen 18. MCH  Samlad galopp
    HE(K)  Ökad galopp
    Före K Halt - Orörlighet - Samlad vänster galopp 19. KA Samlad galopp
    AC Serpentin med 3 bågar, galoppombyte i språnget 
       varje gång medellinjen passeras 20. CHEXG Arbetstrav
    G      Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2011