http://www.stallbacken.com

Lätt D-WE 2016
1. AX Inridning i arbetstrav 
   X  Halt - Hälsning
   XC Mellanskritt
   C  Höger varv 2. CM           Mellanskritt
   MEK          Fri skritt
   mellan K och A Ta tyglarna 3. AF  Mellanskritt
   F    Arbetstrav
   FXM Serpentin med båge till medellinjen 4. MCHX Arbetstrav 5. XA Arbetstrav
   A  Vänd till höger 6. AK    Arbetstrav
   KXH   Serpentin med båge till medellinjen
   HCMB Arbetstrav 7. B Volt 20 m diameter, därefter
     Volt 15 m diameter 8. BFAK Arbetstrav
   KXM  Vänd snett igenom med förlängd 
        steglängd (lättridning tillåten) 9. MC  Arbetstrav
   C   Halt- stillastående ca 6 sek- framridning i arbetstrav
   CHE Arbetstrav 10. E Volt 20 m diameter, därefter
      Volt 15 m diameter 11. EKA Arbetstrav
    A-C Serpentin med tre bågar över medellinjen 12. CHEXG Arbetstrav 13. G Halt- hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2016