http://www.stallbacken.com

Lätt C-WE 2010
1. AX Inridning i arbetstrav 
   X   Halt - Hälsning
   XC Arbetstrav
   C  Höger varv 2. CMB Mellantrav
   B    Volt 20 m diameter, därefter
   B    Volt 15 m diameter 3. BFAK Arbetstrav 4. KXM Vänd snett igenom med förlängd steglängd 
       (lättridning tillåten)
   MC  Arbetstrav 5. C   Halt - stillastående ca 6 sek - 
       framridning i arbetstrav
   CHE Arbetstrav 6. E Volt 20 m diameter, därefter
   E Volt 15 m diameter 7. EK   Arbetstrav
   KAFB Fri skritt 8. Mellan B och M Ta tyglarna
   MC           Mellanskritt 9. CH          Arbetstrav
   Mellan H och E Vänster arbetsgalopp 10. EBE På mittvolten ett varv i arbetsgalopp 11. EKAF Arbetsgalopp 12. FC(H)        Arbetsgalopp
    Mellan X och H Övergång till arbetstrav 13. HCM         Arbetstrav
    Mellan M och B Höger arbetsgalopp 14. BEB På mittvolten ett varv i arbetsgalopp 15. BFAK Arbetsgalopp 16. KEH   Galopp med förlängd steglängd
    Före H Övergång till arbetsgalopp 17. HCMBXG Arbetstrav 18. X Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2010