http://www.stallbacken.com

Lätt B:1-WE 2014

1. AX Inridning i arbetstrav 
   X   Halt - Hälsning
   XC Arbetstrav 2. C     Vänster varv
   CH    Arbetstrav
   HXF   Mellantrav
   Före F Övergång till arbetstrav
   FA    Arbetstrav 3. A-C Serpentin över medellinjen med 3 bågar 4. CMB(X)       Arbetstrav
   Mellan B och X Volt 10 m diameter höger 5. X(E)         Arbetstrav
   Mellan X och E Volt 10 m diameter vänster
   EKA         Arbetstrav 6. A-C Serpentin över medellinjen med 3 bågar, 
       Vid passerandet av medellinjen övergång till 
       skritt ca 6 steg - Framridning i arbetstrav 7. CH    Arbetstrav
   HEK   Mellantrav
   Före K Övergång till arbetstrav 8. KA    Arbetstrav
   Före A Övergång till mellanskritt 9. A Volt 15 m diameter i mellanskritt 10. A  Övergång till arbetstrav
    AF Arbetstrav
    F  Vänster arbetsgalopp
    FB Arbetsgalopp 11. B Volt 20 m diameter i mellangalopp följt av
      Volt 15 m diameter i arbetsgalopp 12. BMCH Arbetsgalopp 13. HXF   Mellangalopp
    Före F Övergång till arbetsgalopp 14. F   Övergång till arbetstrav
    FAK Arbetstrav 15. Mellan K och E Höger arbetsgalopp 16. E Volt 20 m diameter i mellangalopp följt av
      Volt 15 m diameter i arbetsgalopp 17. EHCM Arbetsgalopp
    MBF   Mellangalopp
    Före F Övergång till arbetsgalopp 18. F      Övergång till arbetstrav
    FADXG Arbetstrav 19. G Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2014