http://www.stallbacken.com

Lätt A:1-WE 2016
1. AX Inridning i arbetsgalopp 
   X   Halt - Hälsning
   XC Arbetstrav 2. C    Höger varv
   CMB Arbetstrav 3. B   Volt m 10 m i diameter
   BFA Arbetstrav 4. A     Vänd rätt upp
   DB(M) Skänkelvikning undan vänster skänkel, 
         kom ut mellan B och M 5. MCHE Arbetstrav 6. E           Volt med 10 m diameter
   Mellan E och K Mellanskritt
   (E)KA        Mellanskritt 7. A     Vänd rätt upp
   DE(H) Skänkelvikning undan höger skänkel, 
         kom ut mellan H och E 8. HC  Mellanskritt
   C    Halt - Ryggning ca 6 steg - 
        Framridning i mellanskritt
   CMB  Mellanskritt
   Vid M Vänd till höger 9. MG           Mellanskritt
   Mellan G och H Vändning på bakdelen till höger 10. Mellan G och M Vändning på bakdelen till vänster 11. G     Vänster arbetsgalopp
    GHEKA Arbetsgalopp 12. A Volt med 20 m diameter i mellangalopp följt av
      Volt med 15 m diameter i arbetsgalopp 13. AF  Arbetsgalopp
    FBM Mellangalopp
    M   Övergång till arbetsgalopp
    MC  Arbetsgalopp 14. CH  Arbetstrav
    HXF  Mellantrav
    F(A) Arbetstrav 15. Mellan F och A Arbetsgalopp 16. A Volt med 20 m diameter i mellangalopp följt av
      Volt med 15 m diameter i arbetsgalopp 17. AC Serpentin med 3 bågar, enkelt byte 
       varje gång medellinjen passeras 18. CMBXG Arbetstrav 19. G Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2016