http://www.stallbacken.com

Special Olympics Trav Test 2
Nedsittning, lättridning eller en kombination får användas i arbetstrav
1. A Inridning i arbetstrav
     Fortsätt till C 2. C      Vänster varv
   HEKAFB Arbetstrav 3. B Volt till vänster med 20 m diameter 4. BMC Arbetstrav
   CH   Mellanskritt 5. HXF Vänd snett igenom i fri skritt
   FA   Mellanskritt 6. AKE Arbetstrav 7. E     Volt till höger med 20 m diameter
   EHCM Arbetstrav 8. MXK Vänd snett igenom 9. A Vänd Rätt upp
   X Halt, via skritt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2013