http://www.stallbacken.com

Special Olympics Skritt Test 2
1. A Inridning i mellanskritt
   X  Halt - Hälsning 
     Framridning i mellanskritt 2. C   Höger varv
   MXK Vänd snett igenom 3. A Volt till vänster med 20 m diameter 4. FXH Vänd snett igenom
   X    Halt - Orörlighet i 5 seknder
       Framridning i mellanskritt till H 5. C Volt till höger med 20 m diameter 6. MBF Fri skritt
   F   Mellanskritt 7. A Vänd Rätt upp
   X Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2013