http://www.stallbacken.com

Special Olympics Skritt Test 1
1. A Inridning i mellanskritt
   X  Halt - Hälsning 
     Framridning i mellanskritt 2. C Vänster varv
   E Vänd till vänster 3. X Volt till höger med 20 m diameter 4. X Volt till vänster med 20 m diameter 5. B Vänd till vänster 6. C Halt - Orörlighet i 5 sekunder
     framridning i mellanskritt 7. HXF Vänd snett igenom i fri skritt
   F    Mellanskritt 8. A Vänd Rätt upp
   X Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2013