http://www.stallbacken.com

Msv C:2 2010
1. AX Inridning i samlad galopp
   X   Halt - Hälsning 
   XC Samlad trav 2. C    Höger varv
   CMR Samlad trav
   RK   Mellantrav
   KAF  Samlad trav 3. Övergångarna vid R och K 4. FPB Vänster öppna 5. BX  Halvcirkel med 10 m diameter till vänster
   XE Halvcirkel med 10 m diameter till höger 6. ESH Höger sluta 7. HC Samlad trav
   CM Mellanskritt
   M   Vänd till höger
   MG Mellanskritt 8. Mellan G och H Vändning på bakdelen till höger 9. Mellan G och M Vändning på bakdelen till vänster 10. GHS Samlad trav
    SF   Ökad trav
    FAK Samlad trav 11. Övergångarna vid S och F 12. KVE  Höger öppna 13. EX Halvcirkel med 10 m diameter till höger
    XB Halvcirkel med 10 m diameter till vänster 14. BRM Vänster sluta
    MCH Samlad trav 15. HS Mellanskritt
    SP Ökad skritt 16. PFA Mellanskritt
    A   Samlad höger galopp 17. AK   Samlad galopp
    KVES Mellangalopp
    SHC  Samlad galopp 18. CX Serpentin med bibehållen (höger) galopp, 
       två bågar 19. X Enkelt byte 20. XBRMC Samlad galopp 21. CX Serpentin med bibehållen (vänster) galopp, 
       två bågar 22. X Enkelt byte 23. XESHCM Samlad galopp 24. MXK   Ökad galopp 25. Före K Övergång till samlad galopp
    K     Övergång till samlad trav
    KA    Samlad trav 26. A  Vänd rätt upp
    AD Samlad trav
    DI  Mellantrav
    IG  Samlad trav 27. G Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2010