http://www.stallbacken.com

FEI:s Intermediaire A 2014 reviderat 2015
1. A Inridning i samlad galopp
   X  Halt - Orörlighet - hälsning 
     Framridning i samlad trav
   XC Samlad trav 2. C   Vänster varv
   HXF Ökad trav
   F    Samlad trav 3.    Övergångarna vid H och F
   FA Samlad trav 4. A  Vänd rätt upp
   DG Sluta till höger och vänster om medellinjen 3 ggr, 
      den första slutan 5 m till höger, den andra slutan 
      10 m till vänster och den tredje slutan 5 m till höger
   C  Vänster varv 5. Mellan H och S Övergång till passage 6. SR Halvcirkel med 20 m diameter i passage
   R  Samlad trav 7. RM(C)       Samlad trav
   På väg mot C Samlad skritt in i piaff 7-10 tramp 
              (rörelse framåt 2 m tillåten)
              - samlad trav
   (C)HS       Samlad trav 8. SXP Ökad skritt 9. P Samlad skritt
   PF(A) Samlad skritt 10. På väg mot A Piaff 7-10 tramp (rörelse framåt
                2 m tillåten) 
                - samlad trav
    (A)K         Samlad trav 11. KXM Ökad trav
    M   Samlad trav 12.    Övergångarna vid K och M
    MC Samlad trav 13. C   Framridning i samlad vänster galopp
    CH Samlad galopp 14. HXF Ökad galopp
    F    Samlad galopp och galoppombyte i språnget
    FA   Samlad galopp 15. A            Vänd rätt upp
    DP           Höger sluta
    Mellan P och B Galoppombyte i språnget 16. BIH  Vänd snett igenom
    I    Piruett till vänster 17. H    Galoppombyte i språnget
    HCM Samlad galopp 18. MXK 7 galoppombyten i vartannat språng
    KA  Samlad galopp 19. A            Vänd rätt upp
    DV           Vänster sluta
    Mellan V och E Galoppombyte i språnget 20. EIM  Vänd snett igenom
    I     Piruett till höger 21. M    Galoppombyte i språnget
    MCH Samlad galopp 22. HXF 7 galoppombyten i varje språng
    FA  Samlad galopp 23. A Vänd rätt upp
    D Samlad trav
    L Övergång till passage 24. LI Passage
    IG Samlad trav 25. G Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015